มทร.ธัญบุรี จัดงานพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีผู้แทนจาก 6 จังหวัดเข้าร่วมงาน

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดงานพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีผู้แทนจาก 6 จังหวัดเข้าร่วมงาน

วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดงานพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร พร้อมทั้ง มอบสิทธิในการประดิษฐ์ จากการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กับผู้แทนจาก 6 จังหวัดที่เข้าร่วม

วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร โดยมีผู้แทนจาก 6 จังหวัดเข้าร่วม ที่ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall) โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบสิทธิในการประดิษฐ์ จากการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กับผู้แทนจาก 6 จังหวัด

สำหรับ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร เป็นการพัฒนาทางด้านงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ของวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานี ได้ทำการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความงาม ขึ้นมาใหม่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โฟมล้างหน้าจากใบเตยหอม, ครีมหน้าใสจากใบเตยหอม และเซรั่มจากดีปลาดุก ซึ่งเตยหอม และปลาดุก ถือเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดปทุมธานี

จึงเป็นการสนับสนุนและยกระดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดที่เข้าร่วมอีก 5 จังหวัด โดยการนำส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในสินค้าเกษตรของแต่ละจังหวัด มาคิดค้นนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าทางการค้า สร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งเสริมผลงานวิจัย สู่อาชีพ สร้างรายได้ที่สูงขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น