ปทุมธานี เดินหน้า”คืนคลองสวย น้ำใส ให้แผ่นดิน” ครั้งที่ 2

ที่ชุมชนแก้วนิมิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดงานบ้านประชารัฐร่วมใจ”เดินหน้าคืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน ครั้งที่ 2″  โดยมี พ.อ. สัญลักษณ์  ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จว.ปท. นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง  นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี  นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “ในปี 2558 รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี (เริ่มโครงการพร้อมกับการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ ) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ทางทิศเหนือของกรุงเทพ ฯ โดยเฉพาะที่บริเวณคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนรุกล้ำลำคลองและกีดขวางทางเดินน้ำมานานหลายสิบปี จำนวน 16 ชุมชน รวม 1,084 ครัวเรือน โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำโครงการ “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากคลองหนึ่ง

โดยพื้นที่ดำเนินการในขณะนี้ 2 พื้นที่ 2โครงการ คือ 1. ชุมชนแก้วนิมิต(เดิม) จัดซื้อที่ดินใหม่เนื้อที่ 5 ไร่ ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 5 กิโลเมตร สร้างบ้านใหม่ลักษณะบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 98 หลัง รองรับชาวบ้าน 100 ครัวเรือน ขณะนี้สร้างบ้านเสร็จแล้ว ใช้ชื่อว่า “ชุมชนบ้านประชารัฐไทยมุสลิมสามัคคี”(สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ) และ 2. โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ 30 ไร่

ซึ่งผลการดำเนินงาน บ้านประชารัฐไทยมุสลิมสามัคคี ( สหกรณ์มั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด ) ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 100 ครัวเรือน ได้รับอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาโครงการจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 5 ล้านบาท  งบอุดหนุนที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านบาท  งบบริหารจัดการ 125,000 บาท และสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยรวม 32.4 ล้านบาท ปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว จำนวน 98 หลัง ( 100 ครัวเรือน ) เป็นบ้านแฝดสองชั้น ขนาด 56 ตารางเมตร , บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 63 ตารางเมตร และบ้านแฝดสองชั้น ขนาด 77 ตารางเมตร ราคาก่อสร้างพร้อมที่ดินต่อหลังประมาณ 272,000 – 295,000 บาท ระยะเวลาผ่อนส่ง 15 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท ต่อปี อัตราผ่อนส่งเดือนละ 2,500 – 3,000 บาท

โดย พนอ ชมภูศรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น