X

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 10 เมษายน 2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ บริเวณท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด ( ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนติดตามการรายงานสถานการณ์ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวม ๗ วัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) พร้อมนำนโยบายและแนวทาง “นโยบายประชารัฐ” ของรัฐบาลมาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นเส้นทางผ่านที่จะเดินทางไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนมักเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวผ่านเส้นทางในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่งของการจราจร ประกอบกับหลายพื้นที่มีการจัดงานเล่นสาดน้ำตามประเพณี ทำให้ถนนเปียกและลื่น จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าช่วงปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการศูนย์ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และได้จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ขึ้นในวันนี้ (วันที่ 10 เมษายน 2562) ณ บริเวณท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด ( ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และกำหนดช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) ตลอดจนกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในสองส่วนหลักๆ ส่วนแรก คือ การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางสัญจรในช่วงนี้ ทั้งเรื่องของรถและถนนหนทาง ส่วนที่สอง คือ การเข้มงวดกวดขันกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร โดยมีเหตุผลสำคัญคือ ต้องการให้ทุกท่านเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยและไม่เกิดความสูญเสีย

นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในช่วงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดปทุมธานี ได้นำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ พร้อมทั้ง จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ ๑ หมู่บ้าน หรือ ๑ ชุมชน ๑ ด่านชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุรา เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที

ขุนพล ไพโรจน์ /รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี