รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกิจกรรมฐานข้อมูลผู้ผลิตเครื่องจักร

ปทุมธานี รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกิจกรรมฐานข้อมูลผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการผลิต SME สู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (26 ม.ค61)  บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกิจกรรมฐานข้อมูลผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการผลิต SME สู่อุตสาหกรรม 4.0 ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนา SME สู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และคณะให้การต้อนรับ

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนด มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 รวม 9 มาตรการโดยมอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการในมาตรการที่ 9 การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ใน 3 แนวทาง หลักคือ 1 การเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่ช่วยวิสาหกิจชุมชน 2 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ SMEs เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน

3 การปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย บ่มเพาะเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป ดังนั้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ กลุ่มที่ 2 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ฐานข้อมูลผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการผลิต SME สู่อุตสาหกรรม 4.0” เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับเครื่องจักรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับพัฒนาเครื่องจักรการผลิตและผู้ผลิตเครื่องจักรด้วยระบบอัตโนมัติ ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิตที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา-รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น