อนุรักษ์ประเพณีชาวนา ลงแขกเกี่ยวข้าว’แบบโบราณ

ปทุมธานี อนุรักษ์ประเพณีชาวนาปทุมฯโชว์ ‘ลงแขกเกี่ยวข้าว’แบบโบราณ


ที่พื้นนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ” บ้านบ่อทอง ม.2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางธัณย์จิรา องอาจอุดมรัตน์ ผู้ก่อตั้ง “ทุ่งนามอญ”นายปลื้ม นับถือบุญ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณี การลงแขกเกี่ยวข้าว ตามวิถีชาวไทยโบราณ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ที่มีมายาวนานแต่โบราณ ที่คนรุ่นหลังยังไม่เคยสัมผัส ซึ่งนับวันจะหาชมได้ยากมีแต่หายสาบสูญไปตามกาลเวลา นอกจากการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วยังมีการสาทิตการนวดเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง แบบดั้งเดิม โดยมีเกษตรกรชาวนาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกว่า 200 คน


นายชาญ พวงเพ็ชร์กล่าวว่าการลงแขก เกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่มีมานาน สมัยโบราณแต่เดิมนั้นไม่มีเครื่องจักรทันสมัยอำนวยความสะดวก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว หากมีนามากยิ่งใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทำให้ข้าวแห้งเกินไปและกรอบเร็ว ลำพังคนมีไม่กี่คนก็จะเก็บเกี่ยวไม่ทัน จึงเป็นที่มาของการเรียกคนจำนวนมากมาช่วยกันเก็บเกี่ยว นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวข้าว ตนมองว่าทุกคนที่ต่างมาช่วยกันก็มาด้วยความรักใคร่สามัคคีกัน ได้พบปะพูดคุย ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน พึ่งพาและเกื้อหนุนซึ่งกัน การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสภาพปัจจุบัน ชาวนาส่วนใหญ่ จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี ดังนั้นในการทำกิจการ งานใดๆ ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกันคนละมือละไม้ใช้เวลาไม่นานงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้สมปรารถนา


และความโดดเด่นของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ” บ้านบ่อทอง ทุ่งนามอญแห่งนี้ คือ การท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีผสมสานความรู้เกี่ยวกับชุมชนเชิง OTOP เดินรับลมเย็นๆ บนริมสะพานไม้ยาว 150 เมตร ดูวิธีการเลี้ยงไก่ในตะกร้าการทำเกษตรเชิงนวัตวิถี เป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ประยุกต์กิจกรรมทางด้านเกษตรทั้งพืชผักสวนครัว ผลไม้ และสัตว์ ให้มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เกิดการผสมกลมกลืนเกื้อกูลกันตามธรรมชาติอิ่มอร่อยไปกับอาหารไทยโบราณ จัดใส่ในปิ่นโตพร้อมเสิร์ฟ แถมเลือกชมของฝากจากฝีมือ กลุ่มแม่บ้านชุมชนลาดหลุมแก้ว

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น