X

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดงานวันเด็ก ใ้ห้โอกาสเด็กพิการและเยาวชนแสดงศักยภาพและกล้าแสดงออก

ปทุมธานี  – เปิดงาน “สานฝันวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ” ของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปทุมธานี เปิดโอกาสให้เด็กพิการและเยาวชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออก

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สานฝันวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ” ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สถาบันนวัตกรรม ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ โรงเรียนหนองเสือ และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ เข้าร่วมกิจกรรม


นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการทุกคนได้แสดงศักยภาพและกล้าแสดงออก ผู้ปกครองและสังคมได้เห็นศักยภาพและความสามารถของคนพิการ และเด็กทุกคนมากขึ้น สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขสนุกสนาน ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงาน มีรอยยิ้มและความสุขเสริมสร้างพลังความรัก ความอบอุ่นและความผูกพันที่ดี โดยมีเป้าหมาย คือ เด็กพิการและครอบครัว จำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมการแสดงศักยภาพเด็กบนเวที ฐานเกมสันทนาการทางวิชาการ พัฒนาการรับรู้ กติกาทางสังคม การรอคอย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สู่การพัฒนาอย่าง “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี