X

ปทุมธานี ด่วน ประปาหยุดจ่ายน้ำ 3 อำเภอ นายกแจ๊ส ตั้ง อบจ.เป็นเซ็นเตอร์เปิดสายด่วนช่วย ปชช. 24 ชม.(มีคลิป)

ปทุมธานี ด่วน ประปาหยุดจ่ายน้ำ 3 อำเภอ นายกแจ๊สตั้ง อบจ.เป็นเซ็นเตอร์เปิดสายด่วนช่วยปชช. 24 ชม.ทันที

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมมหาหงษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นางรุศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นางปกเกตุ คงเขียว นายสำเริง อุริต สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอลำลูกกา , นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอคลองหลวง , นายสุเทพสมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเขตอำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา อำเภอเมืองปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวของการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต , นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี , นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต ได้ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เรื่องน้ำประปาหยุดไหล การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นในการดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำขนาด 3,400 มม. เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ระบบท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ กม.8+875 ทำให้มีผลกระทบกับจุดรับน้ำ มิเตอร์ตรงข้าม หมู่บ้าน The Trust (ถ.หทัยราษฎร์) ซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการของ กปภ.สาขารังสิต (พ) โดย กปน.จะดำเนินการปิดมิเตอร์รับน้ำบริเวณดังกล่าว เป็นระยะเวลาดังนี้ วันเสาร์ที่ 25 – 27 มีนาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 วัน สำหรับผลกระทบ น้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล (อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี) ต.คูคต (ซอยประชาอุทิศ / ซอยเปียร์นนท์ คลอง 3 ) , ต.ลาดสวาย (ถ.หทัยราษฎร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ซ้าย-ขวา ) (คลอง 3 – 5 อ.ลำลูกกา ) , ต.บึงคำพร้อย ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขารังสิต(พ) ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ได้แจ้งผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้

และเนื่องจากพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาธัญบรี ค่อนข้างกว้างอาจทำให้น้ำเต็มระบบช้า จึงขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอ เบื้องต้นทาง กปภ.สาขาธัญบุรี จะเสริมแรงดันน้ำจากทิศทางอื่นเข้ามาช่วยบรรเทาบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยพื้นที่ที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลเลย คือ ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทางด้าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 3 วัน ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. – วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. ส่งผลให้ลูกค้าของ กปภ.สาขาคลองหลวง บริเวณ ต.คลองห้า , ต.คลองหก และ ต.คลองเจ็ด ได้รับผลกระทบน้ำไหลอ่อนและไม่ไหล จึงขอให้ลูกค้าสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หาก กปน.สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ กปภ.สาขาคลองหลวงจะดำเนินการจ่ายน้ำให้กับลูกค้าโดยทันที

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากทางประปาได้ประกาศด่วนเรื่องน้ำหยุดไหลในหลายพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ทั้งอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลอหลวง โดยจะมีการดำเนินการต่อท่อทำให้น้ำหยุดไหลตั้งแต่วันพรุ้งนี้ (วันที่ 25) เป็นต้นไปแล้วจะเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 หากเราปล่อยไว้แบบนี้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนมาก นอกจากจะเตือนให้พี่น้องประชาชนเก็บสำริงน้ำไว้ใช้ จึงต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วน พร้อมกับสจ.ทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ นายกเทศมนตรีนครรังสิต บึงยี่โถ ปภ.จังหวัดปทุมธานี เป็นต้นให้เตรียมรถน้ำพร้อมออกช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อถูกร้องขอ รวมถึงเชิญทางด้านประปาส่วนภูมิภาคปทุมธานีเพื่อกำชับให้ดำเนินการให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด เพราะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ผมได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสแตนบายตลอด 24 ชั่วโมง ให้เบิกล่วงเวลาได้

และมีการเตรียมจุดเติมน้ำ โดยแยกเป็น 4 ส่วน คือ 1.มีรถบริการน้ำในส่วนที่น้ำไม่ไหล 2.มีจุดบริการให้ประชาชนสามารถไปเติมน้ำได้ 3.เราได้เอา อบจ.เป็นเซ็นเตอร์ในการรับแจ้งเหตุ 02-975-8940 ต่อ 161 และ 4.มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของ อบจ.สแตนบาย 24 ชั่วโมง เมื่อประชาชนร้องขอมาจะมีรถบริการน้ำวิ่งไปตามจุดที่ร้องขอมา โดยมี สจ.ในเขตนั้นๆคอยช่วยอำนวยความสะดวกและนำเข้าพื้นที่ ส่วนทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีได้มีจุดบริการน้ำที่ทำการประปาต่างๆใครที่มีรถก็สามารถนำภาชนะมาเติมน้ำได้ตามจุดที่ให้บริการ ผมเชื่อว่าระยะเวลา 5 วัน เราต้องบรรเทาให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ตามที่เราได้ประสานงาน ทุกหน่วยมีความพร้อมแล้ว นครรังสิตเตรียมรถน้ำ 3 คัน อบจ.4 คัน บึงยี่โถ 2 คัน ทางบางเดื่อ บางหลวง บางพูดที่ละ 1 คัน และปภ.มีอีก 5 คัน ประชาชนยังมีเวลาเก็บน้ำถึงพรุ่งนี้เที่ยงคืน และขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมจนกว่าจะเสร็จสิ้นภาระกิจของการประปา.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี