กาชาดรับบริจาคโลหิต น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ปทุมธานี กาชาดปทุมธานีรับบริจาคโลหิต น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เมื่อเวลา 09.00 – 15.00 น. วันที่ 4 ธ.ค.61 ที่เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดปทุมธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานและผู้บริจาคโลหิต โครงการ “บริจาคโลหิต น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี วันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินงานตามภารกิจและแนวนโยบายในฐานะตัวแทนของสภากาชาดไทยจัดโครงการฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและเพื่อตอบสนองแนวยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย ปี 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตตลอดจนการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา…รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น