X

ปทุมธานี บิ๊กแจ๊สเตรียมจัดงานแห่ขบวนพาเหรด “จรวดมอญ” ลูกหนู รักษาวัฒนธรรมรามัญกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยท่องเที่ยว

ปทุมธานี บิ๊กแจ๊สเตรียมจัดงานแห่ขบวนพาเหรด “จรวดมอญ” ลูกหนู รักษาวัฒนธรรมรามัญกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมปิยลาภ (ชั้น 5 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนูจังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 บริเวณลานอเนกประสงค์ (ข้างตลาดพาเจริญคลองสี่) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการจุดลูกหนูของชนชาวไทยเชื้อสายมอญ ในจังหวัดปทุมธานีให้คงอยู่สืบไป
แต่เดิมแล้วการแข่งขันลูกหนูจะมีการจัดขึ้นในงานพิธีฌาปนกิจศพของพระสงฆ์ชาวรามัญ ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้นำการแข่งขันลูกหนูมาเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงสงกรานต์เพื่อให้งานสงกรานต์มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ชาวบ้านจะช่วยกันทำลูกหนูเพื่อเตรียมไปแข่งขัน ลูกหนูที่นำมาแข่งขันนั้นจะต้องจัดแต่งภายนอกให้ดูสวยงามเพื่อประกวดแข่งขันจัดขบวนแห่ลูกหนูคล้ายขบวนพาเหรดของนักกีฬา


เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการจุดลูกหนูของชนขาวไทย เชื้อสายมอญ ในจังหวัดปทุมธานีให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเป็นการละเล่นเพื่อสร้างความสมัครสมาน ความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานีในด้านการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนูที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี รวมถึงเป็นการให้ความรู้ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่น

โดยในการแข่งขันจุดลูกหนูในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วยลูกหนูจำนวน 26 คณะ แบ่งเป็นสายAและสายB ได้แก่ 1.วัดชินวราราม 2.วัดปัญจทายิกาวาส 3.วัดหัตถสารเกษตร 4.วัดสังลาน (ศิษย์ปู่สุรินทร์) 5.วัดศิริจันทาราม 6.วัดราษฎร์ศรัทธาราม 7.วัดเจดีย์หอย 8.วัดบ่อทอง 9.วัดพุทธชินวงศ์วนาราม 10.วัดสายไหม 11.วัดตลาดใต้ 12.วัดเขียนเขต 13.วัดโสภาราม 14.วัดบางโพธิ์ใน 15.วัดแสวงสามัคคีธรรม 16.วัดบางหลวง 17.วัดกลางคลองสี่ 18.วัดบางกุฎีทอง 19.วัดเวฬุวัน 20.วัดสะแก 21.วัดเพิ่มทาน 22.วัดโบสถ์ 23.วัดป่ากลางทุ่ง 24.วัดกลางคลองสาม 25.วัดถั่วทอง และ 26.กต.ตร.ปทุมธานี


นายสุทัศน์ คงแย้ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีต้องขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีภายใต้การบริหารของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ตั้งแต่ท่านเข้ามาเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและด้านกีฬา ซึ่งโดยลำพังของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบภารกิจไม่สามารถทำภารกิจได้อย่างราบรื่นต้องอาศัยเครือข่าย อาศัยหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ เข้ามาช่วยกัน นับว่าโชคดีที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในยุคนี้ ท่านได้กรุณาให้ความสนับสนุนหลาย ๆ อย่างทางด้านท่องเที่ยวและด้านกีฬา ผมรู้สึกที่ดีที่ประเพณีที่เป็นสิ่งดีงามและเก่าแก่ของจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะทางเชื้อสายของชาวมอญ ที่ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมานานกว่า 200 ปี และมีการรักษาไว้ในการส่งเสริมเผยแพร่ไป ส่งผลให้คนเข้ามาเที่ยว ทำให้เกิดการกระจายรายได้ คาดว่ารายได้ตรงนี้จะมีการกระจายไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน จนเกินผลดีต่อการพัฒนาจังหวัดต้องขอบคุณท่านนายก อบจ.ปทุมธานีที่เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่รักษาขนมทำเนียมประเพณี


พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานในวันแรงงานแห่งชาติโดยการจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนูจังหวัดปทุมธานีจะมีการจัดให้รางวัลกับขบวนแห่ลูกหนูที่สวยงามรวมถึงมีการบวงสรวง ซึ่งจะมีการจัดให้สมบูรณ์แบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวปทุมธานีได้รู้ว่าประเพณีของปทุมธานี มีอะไรกันบ้าง โดยเราจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังมีอยู่ ในการจัดกิจกรรมจึงต้องอยู่ภายใต้ระเบียบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข็มงวด เพื่อให้คระกรรมการและผู้ที่มาร่วมงานจึงต้องมีการตรวจ ATK มีใบรับรองการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามมาตรฐาน


จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้มาชมประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในปทุมธานี คือประเพณีการจุดลูกหนู เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมายาวนานนับร้อยปี ครั้งนี้เราจะฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะมีขบวนแห่ที่สวยงาม เราจะเริ่มต้นแห่ตั้งแต่ที่ลานโลตัส ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ไปจนถึงสถานที่ลานอเนกประสงค์ ข้างตลาดพาเจริญคลองสี่ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยริ้วขบวนจะเคลื่อนไปอย่างสวยงาม เราได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยไว้อย่างเข้มงวด เนื่องจากผมเห็นเห็นที่เขาจุดแล้วมีการระเบิดอย่างรุนแรง เราจึงต้องเน้นด้านความปลอดภัย รวมถึงการคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK ของให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเที่ยวมั่นใจได้ ว่ามาแล้วปลอดภัย โดยในปีต่อ ๆ ไปจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ โดยเปิดโอกาสให้จังหวัดอื่นที่สนใจเข้ามาร่วมจุดลูกหนูด้วย หรือจังหวัดอื่นจัดแล้วเราเข้ามาร่วม ซึ่งเราถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีเฉพาะที่จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี