X

ปทุมธานี ผู้ว่าฯหมูป่า มอบภารกิจดูแลสถานที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัดให้กับบิ๊กแจ๊ส

ปทุมธานี ผู้ว่าหมูป่ามอบภารกิจสถานที่พักพิงสุนัขและแมวจรจัดให้กับบิ๊กแจ๊สนายก อบจ.ไปดูแล

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1 โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และ หัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับการประชุม เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจังหวัดปทุมธานีมีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 2 แห่ง คือ 1.ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดคลองสิบสอง(ขึ้นตรงกับเทศบาลนครรังสิต)ตั้งอยู่ที่ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มีสุนัข จำนวน 650 ตัว 2.ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลตำบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีสุนัขจำนวน 180 ตัว นอกจากนี้ยังมีศูนย์สงเคราะห์สัตว์ของเอกชนอีก 2 แห่ง คือ 1.บ้านป้ามณี แสงจันทร์ ซอยวัดประยูรธรรมาราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีสุนัขจำนวน 550 ตัว 2.บ้านป้าจุ๊ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีสุนัขและแมว จำนวน 1,500 ตัว

โดยที่ประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้าดำเนินการดูแลสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบให้ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อขับเคลื่อนในการออกแบบโรงเรือนอาคารสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ. โยธาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และปกครองจังหวัด เพื่อนำมาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาภายใน 2 เดือน ในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งพักพิงสุนัขจรจัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งตั้งเป้าหมายว่าจังหวัดปทุมธานีจะเป็นจังหวัดที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2566 เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามประชากรมีจำนวน 1,300,000 กว่าคน แต่มีประชากรสุนัขและแมวจรจัดจำนวน 200,000 กว่าตัว จังหวัดปทุมธานีมีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจำนวน 4 ศูนย์แบ่งเป็นภาครัฐ 2 ศูนย์ และเอกชน 2 ศูนย์ เพื่อตอบสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่พระองค์ทรงมีพระดำริว่า “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” เป้าหมายของการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือ ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจังหวัดปทุมธานีไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้านมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันประสานงานหาพื้นที่เพื่อจะตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขและแมวขนาดใหญ่ เพื่อนำสุนัขและแมวจรจัดมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันเพื่อที่จะดูแล ให้สุนัขแมวอยู่อย่างมีความสุข โดยดูแลตั้งแต่วันแรกที่นำเข้าไปที่ศูนย์จนเขาเสียชีวิตจากนั้นก็จะเผาซากโดยที่จะไม่รบกวนประชาชน ซึ่งได้ที่บริเวณตั้งโครงการที่ตำบลคลองห้า บนพื้นที่ 100 ไร่ วันนี้ คณะกรรมการเห็นชอบจึงได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งทีมงานออกไปทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จ ถือว่าเป็นศูนย์พักพิงสุนัขแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รวมถึงทำให้เป็นสถานที่ดูงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุนัขแมวจรจัด แบบครบวงจรได้ในอนาคต โดยวันนี้มีมติมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามที่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เสนอโครงการนี้ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีขึ้นมา จะมีการออกแบบ ภายใน 2 เดือน

นอกจากนี้เมื่อตั้งศูนย์ตรงนี้ได้แล้ว ท้องถิ่นภายในจังหวัดปทุมธานีหากที่ใดบริหารจัดการสุนัขแมวจรจัดในพื้นที่ตัวเองไม่ได้ ก็ให้ส่งสุนัขแมวเหล่านั้นมาที่ศูนย์แห่งนี้ ซึ่งในอีกปีหรือ 2 ปีข้างหน้านี้ ศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดแห่งนี้จะสำเร็จแล้ว คงเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ ที่ผ่านมาทั้ง อบจ.และปศุสัตว์ได้ไปดูงานที่ จ.นครราชสีมา รวมถึงการนำเสนอของ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต โดยที่เทศบาลนครรังสิต มีศูนย์เลี้ยงสุนัขปลอดเห็บหมัดที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดมาเป็นคณะทำงานด้วยถือว่าดีมาก

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มาดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดบนพื้นที่ 100 ไร่ บริเวณคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะได้ออกคำสั่งต่อไปให้ตั้งคณะทำงานและมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์จังหวัด โยธาจังหวัด เพื่อออกแบบศูนย์พักพิงสุนัขแมวให้เร็วที่สุด ภายในไม่เกิด 2 เดือนจะต้องเป็นรูปธรรม รองรับสุนัขแมวจรจัดกว่า 10,000 ตัว เมื่อทำแล้วต้องทำให้ดี เพราะเราสานต่อปณิธานของพระองค์ท่าน.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี