X

ผู้ว่าฯ เปิด “โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ เปิด“โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

วันนี้ (13 ต.ค.64) เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิด“โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอําเภอคลองหลวง นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ


ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยให้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดปทุมธานีแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาเพื่อให้สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชน เป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคส่วน

โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพ การพัฒนาภาวะผู้นำสร้างเสริมอุดมการณ์เพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และกลุ่มองค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จำนวน 20 คน โดยวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานี นายอดุลย์ วิเชียรชัย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี