อบรมการทำขนมไทย ต่อยอดทุนวัฒนธรรมเพื่อชุมชนเข้มแข็งในช่วงวิกฤติโควิด-19

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี อบรมการทำขนมไทย ต่อยอดทุนวัฒนธรรมเพื่อชุมชนเข้มแข็งในช่วงวิกฤติโควิด-19

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนคุณธรรม วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดบางหลวง จัดกิจกรรมอบรมการทำขนมไทย ของหวาน อาทิ ฝอยทอง เม็ดขนุน ข้าวเหนียวหน้ากะฉีก หน้ากุ้งหน้าสังขยา การปักผ้ารองกราบโดยประยุกต์จากสไบมอญ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน และสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” เน้นกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุกมิติและมีความยั่งยืนโดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่28-30มิถุนายน 2564 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี การต่อยอดชุมชนคุณธรรม บวร On Tour ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ จัดทำองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ค้นหาอัตลักษณ์ เสน่ห์ของชุมชน พัฒนาให้เป็นภาพลักษณ์และสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเป็นระบบ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

 

โดยบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัด และภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นการนำหลักการ “บวร” มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา


ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนมีทักษะติดตัวในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนเพื่อเตรียมการรับนักท่องเที่ยวภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการทำขนมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี