คณะสงฆ์ ร่วมกับประชาชนรวมศรัทธาทอดผ้าป่ากว่า 2 ล้านบาท สมทบต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุม ฯ

ปทุมธานี คณะสงฆ์ ร่วมกับชาวปทุม ฯ รวมศรัทธาทอดผ้าป่ากว่า 2 ล้านบาท สมทบต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมฯ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่18 ก.พ.2564 ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และเจ้าคณะอำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมมือดำเนิน โครงการ “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์”รวมเป็นปัจจัย และสิ่งของบริจาคมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ

โดยส่วนแรก ได้มอบปัจจัยจำนวน 600,000 บาท เพื่อสบทบการจัดซื้อวัคซีน และสนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับจังหวัดปทุมธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และส่วนที่สอง ได้มอบปัจจัยจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สำหรับฉีดพ่นภายใน-ภายนอกอาคาร มูลค่ารวม 952,400 บาท สนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า “ขออนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธา และน้ำใจของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งคณะมหานิกาย และคณะธรรมยุต รวม 195 วัด พร้อมด้วยชาวปทุมธานีผู้มีจิตศรัทธา สถานประกอบการภาคเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้รวมศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี ให้เกิดขึ้น นับเป็นการร่วมกันช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สุข บนพื้นฐานแห่งการสงเคราะห์ การเกื้อกูล การพัฒนา และการบูรณาการ แม้ในยามที่มีภัยจากโรคระบาดอย่างหนักหนา สร้างผลกระทบความเดือดร้อนขยายไปในวงกว้าง แต่ชาวปทุมธานีเราไม่ทอดทิ้งกัน ต่างแสดงให้เห็นถึงความรู้รักความสามัคคี ทั้งรู้ คือ ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ดูแลตนเอง ดูแลสังคม ทั้งรัก คือ รักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งสามัคคี คือ เสียสละร่วมกันทำภารกิจงานบุญนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หวังว่าการดำเนินงานบุญในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็นพลังความร่วมมือร่วมใจของชาวปทุมธานีให้เราผ่านสถานการณ์ภัยโรคระบาดนี้ ด้วยการแบ่งปัน รู้รักสามัคคี ดูแลกันและกันต่อไป.”

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี