X

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดงานสานสายใยการดูแล ป้องกันคุณพ่อคุณแม่ติดเตียง

()

ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดงานสานสายใยการดูแล ป้องกันคุณพ่อคุณแม่ติดเตียง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สานสายใยการดูแล ป้องกันคุณพ่อคุณแม่ติดเตียง” (Open House : งานเปิดบ้านเราดูแลด้วยรัก ฟื้นฟูด้วยหัวใจ) โดยมี นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

โดย นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่า ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ (Day Care and Day service Center) เป็นศูนย์ให้บริการดูแลช่วงกลางวันเช้าไปเย็นกลับ ออกแบบเพื่อให้บริการ ดูแลเน้นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ให้มีโอกาสในการเข้าร่วม กิจกรรมและสามารถพัฒนาศักยภาพในกรดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ ซึ่งได้เปิดบริการในระยะทดลองตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 และให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จากการดำเนินงานให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ของทีมสหวิชาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านกาย จิต และสังคม การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบองค์รวมนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล

สำหรับกาจัดกิจกรรม Open House :งานเปิดบ้านเราดูแลด้วยรัก ฟื้นฟูด้วยหัวใจขึ้น เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนครอบครัวมา รับทราบข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุ ร่วมวางแผนการดูแล รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจ จะได้รับทราบข้อมูลการบริการของศูนย์ฯอย่างแพร่หลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และได้รับสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, โรงพายบาลเปาโล รังสิต และความร่วมมือจากมูลนิธิข้างเตียงเคียงกัน caregiver จิตอาสา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี