X

ผู้ว่าเมืองปทุมฯ เตรียมความพร้อม ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง”

ปทุมธานี ผู้ว่าเมืองปทุมฯ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับนายกรัฐมนตรีในงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง”

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่6 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รอง ผบช.ภ.1 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน “การขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อีกทั้งวัตถุประสงค์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดีมีความศรัทธาเชื่อมั่น และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยมี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

นโยบายขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา เน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษายกกำลังสอง ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพอาชีวศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งยังสร้างอาชีพใหม่ให้ประชาชน รองรับผู้เรียนที่จบการศึกษาของอาชีวศึกษามีงานทำ 100% โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของทวิภาคี ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาไปแล้ว สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครู ผ่านการฝึกทักษะ ซึ่งครูได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็มุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการศึกษาสายวิชาชีพ และส่งบุตร หลาน มาเรียนต่ออาชีวศึกษา

ซึ่งการศึกษายกกำลังสอง คือการพัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและเกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง พร้อมเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ด้วยการสร้างกลไกที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการศึกษาและสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีความเป็นเลิศ สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีทักษะชีวิตที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ โดยคาดหวังว่าในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะมองเห็นภาพและเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานในแต่ละภาคส่วน

พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รอง ผบช.ภ.1และ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลการดำเนินงานและทิศทางอาชีวศึกษาในอนาคต ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ ของประเทศ (กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มดิจิทัล กลุ่มRobotics กลุ่มเกษตรสมัยใหม่ กลุ่ม Aviation กลุ่มระบบราง และยานยนต์สมัยใหม่ และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี