“อิ่มบุญแรกพบ” พ่อเมืองปทุมฯคนใหม่ ชวนทอดผ้าป่า ตั้งกองทุนเพื่อเด็กยากจน แทนการมอบสิ่งของดอกไม้

ปทุมธานี “อิ่มบุญแรกพบ” พ่อเมืองปทุมฯคนใหม่ ชวนทอดผ้าป่า ตั้งกองทุนเพื่อเด็กยากจน แทนการมอบสิ่งของดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1ต.ค.2563 บรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนต่างเดินทางมารอให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่ สำหรับการต้อนรับครั้งนี้ ถือว่าเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น สร้างความตื้นตันใจแก่ชาวจังหวัดปทุมธานี

จากนั้นเวลา 9.00 น.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เข้า สักการะพระปทุมธรรมมาราชพระประจำจังหวัดปทุมธานี และสักการะศาลหลักเมืองปทุมธานี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเข้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เดิยทักทายข้าราชการตามหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และเวลา 10.30 น.เดินทางต่อไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อทอดผ้าป่า ตั้งเป็นกองทุนเพื่อเด็กยากจนและผู้ยากไร้

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางเข้ามารับตำแหน่งวันแรกรู้สึกมีความยินดีที่เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตนเองจึงอยากชวนทุกภาคส่วนร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ตั้งเป็นกองทุนเพื่อเด็กยากจนและผู้ยากไร้ โดยทั่วไปผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามารับตำแหน่งใหม่จะมีคนเข้ามาแสดงความยินดี และนำสิ่งของดอกไม้มาให้ กันเป็นจำนวนมาก ตนเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองเลยเกิดแนวคิด ว่าถ้าเรามาทำบุญร่วมกัน ก็จะได้ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือไปใช้ช่วยเหลือเรื่องการศึกษากับเด็กยากจนหรือเด็กด้อยโอกาส ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกัน

นี่คือที่มาของการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ โดยวันนี้ได้ยอดเงินจากการทอดผ้าป่า จำนวน 361,401บาท โดยมีพระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัด บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี เป็นผู้รับมอบกองผ้าป่าในครั้งนี้ เมื่อรับมอบเสร็จก็มอบเงินจากการทอดผ้าป่านี้คืนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์คือตั้งกองทุนเพื่อเด็กยากจนและผู้ยากไร้ต่อไป

โอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การต้อนรับและมาร่วมแสดงความยินดี นับเป็นความโชคดีได้มีโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตนตั้งใจมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีอย่างเต็มความสามารถ ยินดีรับฟังความคิดเห็นในทุกเรื่องที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมกันพัฒนาจังหวัดปทุมธานีไปด้วยกัน

 

เปิดประวัติ “พ่อเมืองปทุมธานี คนใหม่” นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เกิดเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2510 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
ประวัติการศึกษา
– จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง
– จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
(ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ต้องดิ้นรนขวนขวายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม. 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขณะเดียวกัน ก็ไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ)
– จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และการศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ
– จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษาผู้ใหญ่ที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม ภาคค่ำ รัฐศาสตร์บัณฑิต
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับ 2)


การอบรม/ศึกษาดูงาน
– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 (นักศึกษาดีเด่น)
– การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 17
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9
ประวัติการดำรงตำแหน่ง


ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา
ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2551 – 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา
ปี 2555 – 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี 2557 – 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปี 2558 – 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี 2559 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ปี 2560 -2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น