เปิดตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า จุดเช็คอินแห่งใหม่ท่ามกลางธรรมชาติ

ปทุมธานี นายอำเภอคลองหลวง เปิดตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า จุดเช็คอินแห่งใหม่ท่ามกลางธรรมชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2563 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานคับคั่ง

สำหรับตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า เป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นศักยภาพอย่างเข้าพระทัยถึงแก่นแท้ของมหาวิทยลัยราชภัฏ ที่เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง ความรู้ทางวิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในท้องถิ่น พระองค์จึงมอบหมายภารกิจให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี แนะนำให้ ดำเนินภารกิจด้านการ พัฒนาท้องถิ่นให้เข้าเป้าหมาย อาทิ การดูแลช่วยเหลือประชาชน การมีทักษะอาชีพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า

โดยตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ของมหาวิทยลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายประชารัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร วว. อบต.ตำบลคลองห้า ผู้นำ ชุมชน โดยเฉพาะกำนันตำบลคลองห้าซึ่งการดำเนินงานตลาดชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากการบริโภคภายใน อำเภอ และตำบลคลองห้า เป็นการพัฒนาเศรษฐกิฐในชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองผ่านกลไกของตลาดชุมชน เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการ เกษตร สินค้าเกษตแปรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้า ของชุมชน และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของตำบลคลองห้า อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี