X

ตรวจศูนย์กักกันจำนวน 98 ห้อง รองรับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ปทุมธานี ตรวจศูนย์กักกัน (Provincial Quarantine)จำนวน 98 ห้อง รองรับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 12 พ.ค.2563 ที่อาคารที่พักภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ60 พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี ปลัดอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ ตรวจสถานที่รองรับกักกันเพื่อสังเกตอาการบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- I 9)

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการ (Provincial Quarantine) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แห่งนี้ เป็นศูนย์กักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ใช้เป็นที่พักคนกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงความขัดแย้งกับชุมชน ตัดวงจรการแพร่ระบาด COVID-19 ในครอบครัว ชุมชน เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่กักตัว มีพื้นที่กักตัว โดยอยู่ในความดูแลของสาธารณสุขและโรงพยาบาลตามข้อสั่งการของจังหวัด ปทุมธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการกักกันเฝ้าสังเกตอาการบุคคลกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันตามระยะฟักตัวของโรค รองรับกลุ่มเสี่ยงที่ เดินทางจากต่างประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ

หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- I 9) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนิงานในการควบคุม ป้องกันและระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้สถานที่อาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ60 พรรษา ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกเดิมมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่ตั้งของศูนย์กักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Provincial Quarantine) มีห้องพักจำนวน 98 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าพักได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 196 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำนินงานจากจังหวัดปทุมธานี

สถานที่กักแยกลักษณะนี้ ไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม ไม่ใช่การนำผู้ติดเชื้อมาพักอาศัย แต่เป็นกระบวนการต้นน้ำ ที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องกักตัวเอง แต่ไม่มีสถานที่กักตัวเอง ซึ่งจะทำให้คนในครอบครัวและชุมชนปลอดภัย เพราะอยู่บ้านที่ไม่มีห้องพักแยก ไม่มีห้องน้ำแยก อยู่แฟลต หอพัก หรือ ชุมชนแออัด และต้องอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคน ได้มาพักอาศัยที่ศูนย์ฯแทนในช่วงกักตัว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและชุมชน ผู้ที่เข้ารับการกักแยก จะได้เข้าใช้บริการที่ศูนย์ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมีบริการเครื่องอุปโภค บริโภค มีอาหารครบ 3 มื้อ สถานที่กักแยก มีอาณาบริเวณกว้างขวาง อากาศถ่ายเทสะดวก มีแอร์ ทีวี กล้องวงจรปิด พร้อมอินเตอร์เน็ต ผู้ที่เข้ารับการกักแยกอยู่ในห้องส่วนตัวห้องละ 1 คน มีห้องน้ำในตัว และไม่มีบุคคลอื่นเข้าไปในห้องนั้น

การขึ้นไปยังอาคารของผู้ที่เข้ารับการกักแยก จะมีเส้นทางเดินที่กำหนดให้เดินตามทางนี้โดยเฉพาะ และจะใช้ลิฟต์แยก โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะคอยดูแล ให้บริการต่างๆ ในระหว่างการกักแยก ทางศูนย์ มีอุปกรณ์ดำรงชีวิตให้ มีเสื้อผ้าที่ซักแล้วแห้งไวให้เปลี่ยนใช้ส่วนตัว มีอุปกรณ์ซักผ้า มีบริการอาหารที่นำไปวางไว้บนเก้าอี้หน้าห้องให้วันละ 3 มื้อ และมีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ผู้กักตัววัดไข้และถ่ายภาพส่งไลน์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกวัน ผู้เข้ารับการกักแยก สามารถติดต่อกับครอบครัวได้ เพราะทางศูนย์มีบริการอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี ในระหว่างการกักแยก หากผู้เข้ารับการกักแยกคนใด มีอาการป่วยที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อ ทีมแพทย์และพยาบาล จะประเมินอาการ และประสานรถพยาบาลนำตัวไปที่โรงพยาบาลทันทีด้วยรถพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้ที่เข้ารับการกักแยกและมีผลตรวจเป็น Negative จะอยู่ให้ครบ 14 วันในการกักตัว เมื่อครบแล้วศูนย์จะออกใบรับรองจากโรงพยาบาลให้ด้วย เพื่อให้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับคนในชุมชนว่าไม่ติดเชื้อ ส่วนห้องที่ผู้เข้ากักแยกย้ายออกไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วทิ้งไว้1-2 วันก่อนจะให้ผู้กักแยกรายใหม่เข้าพักได้

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสถานที่แล้ว ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ เพราะมีการจัดเตรียมที่พัก เครื่องนอน พร้อมแผนดูแลเรื่องอาหาร และจัดเวรยามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางเข้ามาได้ นอกจากนี้ขอให้ประชาชนพื้นที่ชุมชนโดยรอบมั่นใจว่า กลุ่มบุคคลที่เข้ามากักตัว ทั้งหมดเป็นเพียงกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อจะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที ส่วนมาตรการการกักตัวที่ศูนย์กักตัว(Provincial Quarantine) ของจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีความเข้มงวดและรัดกุม โดยเฉพาะการเน้นเรื่องความสะอาด สุขอนามัยที่ดี และผู้ที่ถูกกักตัวต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี