X

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พร้อมเปิดห้าง 100% แจงมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดเพิ่มความมั่นใจกับลูกค้า

ปทุมธานี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พร้อมเปิดห้าง 100% แจงมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดเพิ่มความมั่นใจกับลูกค้า

.วันที่ 11 พ.ค.2563 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.จ.ปทุมธานี พร้อม นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หลังจากที่ทางรัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนจะให้ห้างสรรพสินค้า และอีกหลายๆ ที่เปิดทำการได้ตามปกติ โดยมีนายศรชัย อินทรวิชัย ผู้อำนวยการด้านบริหารอาคารและสถานที่ และนายวีรชัย ศรีกสิพันธ์ ผู้อำนวยการด้านสารสนเทศและพัฒนาระบบ นายอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสำพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตให้การต้อนรับ

นายศรชัย อินทรวิชัย ผู้อำนวยการด้านบริหารอาคารและสถานที่ เปิดเผยว่าได้เตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ 100 % เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและภาครัฐบาล หลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อม สำหรับร้านแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ก่อนเปิดให้บริการจริง โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านความสุขอนามัยลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาใช้บริการของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตและสเปลล์ โดยมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดโดยกำหนดประตูทางเข้า – ออก เพื่อควบคุมจำนวน ผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ให้บริการ พนักงานร้านค้า และลูกค้าทุกคน ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและใช้บริการร้านค้า โดยติดตั้งเทอร์โมสแกน ทุกประตูเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองและพนักงานที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย, เฟสชิวและถุงมือตลอดเวลาผู้ให้บริการและลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ใช้บริการในศูนย์การค้ากรณีที่ตรวจพบผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 °C นำพบพยาบาลประจำศูนย์การค้าให้คำแนะนำ และประสานจัดส่งโรงพยาบาลทันทีจัดบริการตู้หน้ากากอนามัยยอดเหรียญ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

มาตรการเว้นระยะห่างของผู้ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า (Social Distancing)กำหนดจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการในศูนย์การค้า ไม่เกิน 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ตรวจสอบจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ทันที โดยแอพพลิเคชั่น http://crm.futurepark.co.th/mkt/pcount/ กำหนดเส้นทางการเดินแบบทางเดียว และเว้นระยะห่างการเดิน มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะๆ เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้เว้นระยะห่าง กำหนดสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร ในพื้นที่ส่วนกลางทางเดิน, ลิฟต์, บันไดเลื่อน, ที่นั่งพัก จัดพื้นที่รอบริเวณหน้าร้านค้าและจัดคิวโดยเว้นระยะห่าง 1- 2 เมตร รักษาระยะห่างระหว่างพนักงานและลูกค้าในพื้นที่ให้บริการ โดยติดตั้ง Counter Shield, Cashier Shield, Table Shield ที่จุดให้บริการ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์, แคชเชียร์, จุดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย จัดทำ Big Cleaning ภายในศูนย์การค้า พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดให้บริการ ทำความสะอาดจุดสัมผัส ได้แก่ ราวบันไดเลื่อน, ราวจับประตู, ลิฟท์และปุ่มกดลิฟต์, ราวกันตก และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ทุก 30 นาที จัดให้มีพนักงานกดลิฟต์ทุกตัว จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ ทางเข้าลิฟต์ทุกตัว, ทุกประตูเข้า-ออก และพื้นที่ส่วนกลาง ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ให้บริการ เช่น รถเข็นเด็ก รถเข็นช้อปปิ้ง ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และ เปลี่ยนพรมประตูทางเข้า-ออก ทุกวัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรจอดรถ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องบริการพิเศษ ได้แก่ ห้องให้นมบุตร ห้องละหมาด ทุก 30 นาที

มาตรการติดตามผู้ใช้บริการ (Tracking) สนับสนุนการใช้ Application ในการติดตามลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการในศูนย์การค้า ให้สามารถติดตาม Timeline ของทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ศูนย์การค้าเป็นรายบุคคลติดตามการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของพนักงานบริษัท พนักงานร้านค้า ผู้รับเหมา และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์การค้า (Subcontract) ย้อนหลังรายบุคคล 30 วัน
มาตรการรถสาธารณะ (รถตู้/Taxi/ Shuttle Bus) ตรวจคัดกรองผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการรถสาธารณะทุกคน ผู้ใช้บริการรถและผู้ให้บริการรถสาธารณะทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดระยะห่างจุดยืนรอคิว และทำสัญลักษณ์ในการเข้าคิว ให้คำแนะนำรถตู้สาธารณะปฏิบัติตามมาตรการดูแลความสะอาด สุขอนามัย และการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการภาครัฐ จัดทำป้ายแนะนำผู้ใช้บริการ และผู้บริการรถตู้ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง มาตรการสำหรับพนักงานส่งของ (Delivery)  ตรวจคัดกรองพนักงาน Delivery ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ศูนย์ฯกำหนดจุดพักคอย และเว้นระยะห่าง 1 -2 เมตร ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ศูนย์การค้า

ด้านนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทางรัฐบาลให้แต่ล่ะจังหวัดประเมินความพร้อมของสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะห้างสรรพสินที่จะมีการผ่อนคลายซึ่งทางตนเองและหน่วยงานที่เกี่ยวของก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในจังหวัดปทุมธานี มีประชาชนเข้ามาใช้บริการมาก หลังจากที่ตนเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจพื้นที่ต่างๆ ของที่ศูนย์การค้าแล้ว ซึ่งทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มีความพร้อมรวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 รวมถึงร้านค้าต่างๆ ที่เปิดทำการอยู่นั้นได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดีและมีมาตรการป้องกันอย่างดีมาก แต่อย่างไรก็ตามทางเราก็ได้แนะนำข้อเสนอแนะบางอย่างให้กับทางร้านค้าได้ปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี กล่าว่า ที่ผ่านมาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัดปทุมธานี อย่างเคร่งครัดโดยศูนย์การค้าฯ ได้จัดทำมาตรการความสะอาดและความปลอดภัย ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดทำมาตรการคัดกรองและการป้องกันร้านค้า อาทิ คัดกรองอุณหภูมิลูกค้า, ติดตั้ง Protection Shield ร้านค้า นอกจากนี้ ศูนย์การค้าฯ ยังได้จัดทำมาตรการการจัดระยะห่างทางสังคม และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลูกค้าเป็นระยะๆ ตลอดจนการบริหารจัดการปริมาณผู้มาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ตามแนวทางของที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมพร้อมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการได้มั่นใจในมาตรฐานความสะอาดตามมาตรการของจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้มีการพาชมการจัดการสถานที่ อาทิ จุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยเครื่อง Thermoscan เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เดินผ่านโดยไม่สัมผัส และพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ลิฟต์บันไดเลื่อนที่มีการตีเส้นกำหนดระยะห่าง โซนธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และ พร้อมพูดคุยตัวแทนผู้ประกอบการ หลังจากตรวจเยี่ยมเรียบร้อยแล้ว รองผู้ว่าฯ ประเมินว่าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐได้วางไว้เป็นที่น่าพอใจยิ่ง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี