ด่วน! ผู้ว่าฯปทุมธานี ออกประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9วัน

ปทุมธานี ด่วน! ผู้ว่าเมืองปทุมฯ ออกประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ 9​ วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 เมษายน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่10 เม.ย.2563 จังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จึงมีคำสั่งเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่6) ให้สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเกทอื่นได้ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จึงจำเป็นต้องใช้มาตรเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้น เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่จึงมีให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่ร้านหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2563 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10เม.ย.2563 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น