KICK OF ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร พาคนปทุมฯฝ่าวิกฤติโควิด-19

ปทุมธานี  KICK OF ลุย“ ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร”พาคนปทุมฯฝ่าวิกฤติโควิด-19

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 9 เม.ย.2563 ที่ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายปลื้ม นับถือบุญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสถาพร มาทรัพย์หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกมีผู้ป่วยกระจายไปทั่วโลก มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลก ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงักงัน ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวต้องปิดตัวไป สินค้าอุปโภคบริโภคกระทบหนัก บริษัท และร้านค้าต่างๆ ต้องปิดตัวลง ประกอบกับความตื่นตระหนกของผู้คนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน ดังปรากฎการณ์ประชาชนแย่งกันซื้อเพื่อไปกักตุน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมา และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมรณรงค์ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วัน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้ง ที่ประเทศไทยกำลัง เผชิญอยู่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้มีหนังสือเชิญชวน ขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนันทุกตำบล มีส่วนร่วมดำเนินการโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วัน (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563) ในครัวเรือนและบ้านพัก ที่อยู่อาศัย ตามความเหมาะสม และขอความร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/องค์กรและเครือข่าย มีส่วนร่วมดำเนินการโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”แผนปฏิบัติการ 90 วัน ในครัวเรือนและบ้านพัก ที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือน เป้าหมาย 7 อำเภอ 60 ตำบล 460 หมู่บ้าน 397 ชุมชน รวมจำนวน 857 หมู่บ้าน/ชุมชน

สำหรับกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แผนปฏิบัติการ 90 วัน ของจังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ ดำเนินการร่วมกับ อำเภอคลองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองสาม บูรณาการทำงานร่วมกัน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดนำร่อง การปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”แผนปฏิบัติการ 90 วัน จังหวัดปทุมธานี และขยายผลในระดับครัวเรือนต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น