มทร.ธัญบุรี ใจป้ำ!! ควักเงินช่วยค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษา

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี ใจป้ำ ! ควักเงินช่วยค่าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของนักศึกษา

วันที่ 23 มีค.63 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับนักศึกษามทร.ธัญบุรี โดยจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องไปรับการตรวจหาเชื้อตามคำสั่งแพทย์ ให้มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้หากตรวจพบเชื้อไวรัส Covid-19 นักศึกษาที่เข้ารับการรักษาสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิที่นักศึกษามีอยู่

แต่ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าสิทธิที่นักศึกษาเบิกจ่ายได้ มทร.ธัญบุรีจะนำเงินจากกองทุนสุขภาพนักศึกษา ช่วยค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารการเบิกจ่ายต่อกองพัฒนักศึกษา พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หลักฐานค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาล และใบรับรองการตรวจที่ระบุความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 รวมถึงมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกัน Covid -19 ให้กับอาจารย์ บุคลากร และกรรมการสภาของมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณ 500,000 บาท

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มาตรการในการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 มทร.ธัญบุรีได้มีการจัดตั้งวอลล์รูมแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งระบบ โดยการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน จะเป็นการการเรียนระบบออนไลน์ ส่วนบุคลากรจะจัดให้ทำงานแบบ Work from home ส่วนคนที่จำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะมีการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคาร ในส่วนอาคารต่าง ๆ ได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดทุกวันและปิดห้องเรียนนั้นๆ จนกว่าจะเปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนมิถุนายน.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น