ผู้ว่าเมืองปทุมฯ ประกาศปิดห้าง-ตลาด ขายเฉพาะอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค

ปทุมธานี ผู้ว่าเมืองปทุมฯ ประกาศปิดห้าง-ตลาด ขายเฉพาะอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ตั้งแต่22มี.ค.-12เม.ย.63 ไม่ปฎิบัติตามมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อเวลา18.00น.วันที่ 21 มี.ค.2563 ที่ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ได้เรียกประชุมด่วน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่2) หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด19 โดยมีมติให้ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 22มี.ค.63-12เม.ย.63 หากไม่ปฎิบัตติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม มาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประกาศจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronavirusDisease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ สำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ปวยอย่างวดเร็ว จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว มีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 35 (1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 จึงให้ยกเลิกประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ ชั่วคราว ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และให้ปิดสถานที่ในจังหวัดปทุมธานีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้
1. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
2. ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่
3. ตลาดและตลาดนัด (ยกเว้น ที่เปิดการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ)

4. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม หรือสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
5. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต
6. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
7. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
8. สถานบันเทิงและสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
9. สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
10. สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สนามแข่งรถ
11. ร้านเกมส์หรือตู้เกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ
12. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม
สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่วาในสถานพยาบาลตามฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล)
13. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวดและนวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


14. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
15. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
16. สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
17. สถานที่ประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย พิตเนส หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
18. สนามมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอนมวย สถานที่สอนกีฬาอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
19. สนามกีฬา และสนามยิงปืน
.20.สนามม้า
21.สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
22. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
23. สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ให้บริการเชิงพาณิชย์
24. สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
25. สถานที่เล่นการพนันชนไก่และกัดปลา และสถานที่ซ้อมชนไก่และกัดปลา
26. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
27. สถานที่ที่จัดให้มีการพยากรณ์ดวงชะตา
28. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ )
29. สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นตันไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ 2563 (นายพินิจ บุญเลิศ) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เฉพาะในเขตท้องที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประขาสัมพันธ์ ชี้แจง ควบคุม กำกับ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
โดยสาระสำคัญของประกาศ การปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้น แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ไม่มีการปิดตลาดแต่ให้ขายได้เฉพาะอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่วนร้านขายอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นห้ามนั่งกินที่ร้าน ส่วนร้านอาหารในโรงแรมให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เข้าพัก ทั้งนี้ ยังให้ปิดตลาดเหลือแค่ร้านขายของเพื่ออุปโภคบริโภค ของสด ของแห้ง รวมถึงปิดร้านเสริมสวย คลินิกเสริมความ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า การประชุมวันนี้ได้กำชับให้หน่วยงาน ปกครองและตำรวจ ดูเรื่องสถานบริการ และสถานคล้ายสถานบริการอย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น