X

ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยง

ปทุมธานี ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงตลาดและรถเมล์โดยสาร

เมื่อเวลา09.30 น.วันที่ 18 มี.ค.2563 บริเวณลานปูนหน้าศาลเจ้าไต่ฮงกงรังสิต นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัคร และประชาชนร่วมกันปฏิบัติการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัส COVID-19ตามสถานต่างๆได้แก่ ศาลเจ้าไต่ฮงกงรังสิต ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ ชุมชนรักษ์สันติ ชุมชนซอยสร้างบุญ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต และเอื้ออาทรรังสิต คลองหนึ่ง อู่รถโดยสาร ท่ารถรังสิต

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตกล่าว่า จากรายงานจะเห็นได้ว่าขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 114 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน จำนวน 37 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ผลตรวจผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังที่เหลือ จำนวน 6,431 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ จำนวน 4,042 ราย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2,389 ราย

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลจึงจัดกิจกรรมออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับเทศบาลนครรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ปฏิบัติการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 2. สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้านนายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปในหลายที่นั้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ต้านภัย COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ ที่สำคัญ คือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย

โครงการรณรงค์ต้านภัย COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเฉพาะสถานีขนส่งถือเป็นเป็นแหล่งรวมของประชาชนจากทุกพื้นที่ จึงต้องเน้นย้ำความสำคัญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

และออกแจกหน้ากากอนามัยผ้าให้กับประชาชนเพื่อไว้ป้องกัน เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ ที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าประชาชนพื้นที่ใดมีความประสงค์ต้องการจะให้ไปทำความสะอาดในพื้นที่หรือบ้านเรือนของตัวเองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สามารถติดต่อมาได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลนครรังสิต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี