X

ลุงชาญ ลูกชาวนา พาทีมงานตรวจเชื้อไวรัส สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ปทุมธานี นายกอบจ.ปทุมธานี พร้อมคณะเข้าตรวจหาเชื้อ (COVID-19) สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน พร้อมปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมทุกพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ถนน รังสิต – นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต นายเอกชัย กลิ่นกุสุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ ศรีรัศมี ,นายสราวุธ กลิ่นกุสุม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมาเข้าตรวจหาเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่นี้ (COVID-19)โดยมี ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ให้การต้อนรับ

นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า ที่ตนเองเดินทางมาตรวจเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่นี้ (COVID-19)ก็เพื่อแสดงความเชื่อมั่นให่แก่ประชาชนที่ตนเองได้ออกพบปะในทุกๆวันซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และได้เห็นข่าวสารนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทราได้รับเชื้อเชื้อไวรัส ไข้หวัดโคโรนา หรือ โควิด-19และยังเดินสายออกงานทั่วจังหวัดตนเองจึงอยากมาตรวจเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีมั่นใจ และเรายังอยู่ในกลุ่มการทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนว่าเรามีการติดเชื้ออยู่มั้ย ถ้าเราไม่มีเชื้อจะทำให้เราบอกกับประชาชนว่าที่ผ่านมา15 วัน นั้นประชาชนไม่ต้องหวาดระแวง สบายใจได้ว่าปลอดภัย การเดินหน้าในทำงานต่อไปเราจะต้องป้องกันตัวเองมากขึ้น และดูแลสุขภาพตัวเราเองให้ดีเช่นต้องใช้ เจลล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อพบประผู้คนจำนวนมากเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงและต้องพบปะเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้

ด้านผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต กล่าว่าโรงพยาบาลเปาโล รังสิต มีมาตรการคัดกรอง ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการของโรงพยาบาลซึ่งมีการวัดไข้และซักถามประวัติอาการตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าถ้า ผู้ป่วยไม่มีประวัติเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคตามรายชื่อของกรมควบคุมโรค หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เป็น ผู้ป่วยรายนี้มีเพียงอาการคล้ายไข้หวัด จึงไม่เข้าเกณฑ์ผู้ที่มีความเสี่ยงตามแนวทางการปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ผู้ป่วยจึงสามารถเข้ารับการตรวจตามปกติ โดยผู้เข้าเกณฑ์ตรวจโรค(COVID-19)มี ดังนี้

1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก)
2. มีประวัติเดินทางไปหรือกลับ รวมถึงอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
3. มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
4. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19
5. ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติ เช่น คนขับแท็กซี่ พนักงานสายการบิน บุคลากรในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย

ทางโรงพยาบาลจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่มาตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ และจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแล และคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ พร้อมการสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ เช่น หน้ากาก N95 ขึ้นไป และชุดป้องกันตนเอง PPE เป็นต้น โดยแพทย์จะทำการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยการใช้ก้านยาวๆ พันสำลี สอดเข้าไปในจมูก หรือ/และ ป้ายลึกเข้าไปข้างในปากตรงต่อมทอนซิล และคอด้านหลัง แพทย์จะนำก้านนี้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในห้องปฏิบัติการ หรือห้องแล็ป เดิมโดยใช้เวลากว่าจะรู้ผล 12-16 ชั่วโมแต่ช่วงนี้คนมาตรวจเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันคอนเฟิร์มผลไม่เกิน2วัน หากผลตรวจออกมาเป็น negative หรือผลลบ แสดงว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจออกมาเป็น positive หรือผลบวก ทีมแพทย์อาจทำการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ หากผลการตรวจยืนยันตามเดิม ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่นเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ,ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล,งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ,หลังจากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งรายละเอียดว่าเราเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตาม

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต กล่าว
จากนั้นนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายศุภโชค ลาภเจริญ สมาชิกสภาฯ เขตอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 100 เครื่อง เพื่อทำความสะอาดสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ วัด ตลาดสด บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเริ่มให้บริการในเขตเทศบาลนครรังสิตในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 และพื้นที่อื่นๆ เป็นลำดับต่อไป และถ้าประชาชนพื้นที่ใดมีความประสงค์ต้องการจะให้ไปทำความสะอาดในพื้นที่หรือบ้านเรือนของตัวเองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สามารถติดต่อมาได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี