สำรวจความคิดเห็นระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร

ปทุมธานี สำรวจความคิดเห็นระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร

วันที่ 18 กพ.63 ที่ สำนักงานเกษตร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายวินัย ลักษณะวิลาศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายประกอบ จรเจริญ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการทำประกันภัยพืชผลการเกษตร ในพื้นที่นำร่อง ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มาใช้ในการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตร ที่เหมาะสมและยั่งยืน สามารถนำไปขยายผล ใช้ปฏิบัติได้จริงกับเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น