X

เปิดห้องนวัตกรรม คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ปทุมธานี  เปิดห้องนวัตกรรม คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดห้องนวัตกรรมศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยว่า ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัย งานที่จดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรของอาจารย์ รวมถึงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มารวบรวมที่ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา

และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือเยี่ยมชมได้ทางแฟนเพจ Home Economics Technology, RMUTT สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.099-2935365

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี