X

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ห่วงใยและเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า

ปทุมธานี อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ห่วงใยและเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรน่า

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึง มาตรการการเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีความห่วงใย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยมีการเฝ้าระวังและออกมาตรการ ในการดูแลและป้องกัน โดยการรณรงค์ให้ ภายในมหาวิทยาลัย ทำป้ายประกาศให้มีการป้องกันตัวเอง เช่น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ และใช้แอลกอฮอล์ ล้างมือเสมอ ใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้ไปให้ความรู้ ความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าว ไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไป

สำหรับนักศึกษาจีนที่ได้เข้ามาศึกษากับทางมหาวิทยาลัย มหาวิทาลัยได้มีมาตรการ ในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เช่น นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีน ในช่วงตรุษจีนและยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยจะติดต่อเพื่อแจ้งเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางกลับไทยต่อไป โดยที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้มีการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ส่วนนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

นอกจากนั้นขอให้ทางคณะแจ้งนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เดินทางจากประเทศจีน หลังวันที่ 17 มกราคม 2563 ให้นักศึกษาและบุคลากรนั้นติดต่อไปยังคณะ หรือหน่วยงานต้นสังกัดรายงานมายังมหาวิทยาลัย เพื่ออนุญาตให้นักศึกษา หรือบุคลากรหยุดเรียน หรือหยุดทำงาน เป็นระยะเวลา 10 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และได้ติดตามเป็นระยะ หากทางหน่วยงาน พบว่า นักศึกษา บุคลากร มีอาการไข้อย่างรวดเร็ว ไข้ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วไปพบแพทย์ ส่วนถ้านักศึกษาและบุคลากรที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศจีนช่วงนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการระงับไว้เพื่อความปลอดภัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทำการให้หน่วยงานต่างๆ เฝ้าสังเกตหาผิดสังเกต ช่วยกันดูแลและฟังข่าวอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยปลอดภัยและห่างไกลจากโรคไวรัสโคโรน่า.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี