กองทัพอากาศ แถลงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 100 ปี การทิวงคตพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

ปทุมธานี กองทัพอากาศจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 100 ปี การทิวงคตพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าว “กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่

– หม่อมราชวงศ์ นริศรา (อ่านว่า นะ-ริด-สา) จักรพงษ์ ราชสกุลใน จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
– พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
– พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ
– พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 63 (RTAF SYMPOSIUM 2020)

ในโอกาสนี้ Mr. Stepan N. Golovin กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วย Captain Alexander N. Popkov ผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำประเทศไทย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมฟังการแถลงข่าว

ปีพุทธศักราช 2563 นับเป็นปีที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศ ด้วยเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบก และทรงให้การอุปถัมป์ทำนุบำรุงกำลังทางอากาศจนพัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับ ก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคงและการคมนาคมในเวลาปกติ กำลังทางอากาศที่พระองค์ทรงริเริ่ม ได้รับการสถาปนาเป็น “กองทัพอากาศ” ดังเช่นปัจจุบัน

ในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ และพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและกองทัพอากาศ สร้างการตระหนักรู้ถึงพระวิสัยทัศน์ อันนำมาซึ่งพัฒนาการแก่กำลังทางอากาศจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ตลอดจนเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี 2563 ได้แก่ การจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ “พระพุทธศาสดาประชานาถ”, การประชุมเสวนาทางวิชาการ RTAF SYMPOSIUM 2020, การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา”, การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ, การจัดทำสารคดี หนังสือที่ระลึก และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 100 ปีการทิวงคตฯ และกิจกรรม RTAF SPACE CAMP เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น