X

งานวันเด็กแห่งชาติปทุมธานีคึกคัก ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมแจกผลไม้ของขวัญไม่อั้น

ปทุมธานี งานวันเด็กแห่งชาติปทุมธานีคึกคัก ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมแจกผลไม้ของขวัญไม่อั้น

วันที่11 ม.ค.63 ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดปทุมธานี” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ

จังหวัดปทุมธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลสิ่งเสพติด

โดยวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ขนผลไม้ อาทิ กล้วยหอม ส้มเขียวหวาน แตงโม แอปเปิ้ล กว่า 1,000 กิโลกรัม มาแจกเด็ก ในครั้งนี้ได้นำควายมาโชว์ให้เด็กๆได้ถ่ายรูปกันสนุกสนาน

ด้านดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” “วันเด็กแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชนมากขึ้น ในขณะที่เด็กและเยาวชนเองก็ได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะหน้าที่ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นผู้ที่จะต้องเติบโตมารับผิดชอบการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ภาคเอกชน บริษัท บุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัลต่างๆ โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมห้องทำงานนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ รวมถึง การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีแบบไม่อั้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี