X

เกษตรนครปฐม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

โดยมีกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงพื้นที่สำหรับการปลูกผักสวนครัว บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความร่มรื่น ความสวยงาม พร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม และลดภาวะลดโลกร้อน ตลอดจนเพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม มีความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน