X

ตำรวจภูธรภาค 7 เตรียมจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2567 เวลา 10.30 น. ที่ตำรวจภูธรภาค 7 การจัดงาน “มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ ประจำปี 2567”ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์ โดยตำรวจภูธร ภาค 7 และ สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รายได้สมทบทุนการศึกษาบุตร ธิดาข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่”


ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7 ที่ปรึกษาจัดมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 (เดิม) ตั้งอยู่ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ในปีนี้มีบุตร ธิดาข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมพิธีรับทุน จำนวน 24 ราย จากจำนวนผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 92 ราย โดยในงานมี คุณพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย พล.ต.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกอบจ.นครปฐม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ.ราชบุรี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

สำหรับเงินทุนที่มอบดังกล่าวเป็นรายได้จากจัดประกวดพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์ ซึ่งตำรวจภูธรภาค 7 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์จัดประกวดมาแล้วทั้งสิ้น 15 ครั้ง ในปีนี้ จะจัด เป็นครั้งที่ 16 โดยจัดการประกวดฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมาของการจัดมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ เริ่มจากปี พ.ศ.2548 พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง ผบช.ภ.7 ในขณะนั้นได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์ เพื่อหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจและเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตร ธิดาข้าราชการตำรวจ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ต่อมาปี พ.ศ.2550 หลังการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของ ด.ต.สุนทร ถึกกวย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามพราน จว.นครปฐม พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผบช.ภ.7 ในขณะนั้น ได้ริเริ่มนำเงินรายได้จากการประกวดพระมาจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตร ธิดาข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวตำรวจที่ขาดเสาหลัก และตอบแทนคุณงามความดีให้กับตำรวจกล้าที่สละชีวิตพิทักษ์สันติราษฎร์
โดยตั้งเป้าให้ทุนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบปริญญาตรี เริ่มมีการมอบทุนครั้งแรกในปี พ.ศ2551

ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 23,840,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมามีบุตร ธิดา ข้าราชการตำรวจที่ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 27 ราย ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ ทั้งครู พยาบาล อาจารย์มหาวิทยาลัย ตำรวจและอาชีพอื่นๆ อีก นับว่าเงินจากกองทุนดังกล่าวมีประโยชน์มาก ความสำเร็จทั้งหมดมาจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมและส่งพระเข้าร่วมประกวด เป็นผลพวงจากการช่วยเหลือของสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาและเหรียญพระคณาจารย์ และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน

หลังพิธีมอบทุนการศึกษา ตำรวจภูธรภาค 7 แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ ประจำปี 2567” โดยมี พลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานจัดงาน คุณพิศาล เตชะวิภาค อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และอุปนายกสมาคมอีกหลายท่านเข้าร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วย พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 ประธานดำเนินงานร่วมแถลงข่าว โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวประกอบด้วย พลตำรวจตรี อาทิชา เปาอินทร์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พลตำรวจตรี สำเริง สวนทอง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พลตำรวจตรี อุทัย กวินเดชาธร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7,พลตำรวจตรี ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พลตำรวจตรี วันชัย ธารณธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พลตำรวจตรี พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พลตำรวจตรี ปิติ นฤขัตรพิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 7, ผู้บังคับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7, คุณจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดนครปฐม, นายกองโท พเยาว์ เนียะแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน,นายสมบัติ เพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด, นายกองตรี เอกพันธุ์ คุปตวัช อดีตนายกเทศมนตรี นครนครปฐม, ​​​​คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคนที่ 1, ​​​​คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั๊ง เมืองชล) อุปนายกคนที่ 2, คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) อุปนายกคนที่ 5, คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง อุปนายกคนที่ 6, คุณสมาน บุญเพ็ญ ​(สมาน คลองสาม) อุปนายกคนที่ 7, ​​​​คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ อุปนายกคนที่ 9, คุณวีระชัย ไชยเจริญ (โจ๊ก ลำพูน) อุปนายกคนที่ 12, พันตำรวจโท ระพิน ชาติไทย อุปนายก คนที่ 14, ​​​ คุณยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ (อ้วน นครปฐม) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครปฐม, คุณพิเชษฐ โปร่งแก้วงาม ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดสมุทรปราการ, คุณอนันต์ กรรณสูต รองประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครปฐม, คุณเจษฏา หนุธรรมนิธิ รองประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครปฐม, พันจ่าอากาศเอก โกวิท แย้มวงษ์ ประธานสมาคมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย, คุณสมบัติ ไวกิตติพงษ์​​ (แหลม สงขลา), คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด (กต.ตร.จังหวัด), คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานระดับสถานีตำรวจ(กต.ตร.สถานี), สื่อมวลชน และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้


ซึ่งทางตำรวจภูธรภาค 7 กำหนดจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และ เหรียญพระคณาจารย์ ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานจัดงาน, พลตำรวจตรี ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานดำเนินงาน และ พลตำรวจตรี วันชัย ธารณธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นรองประธานดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, ชมรมพระเครื่องมรดกไทย, ชมรมสนามพระท่าพระจันทร์, ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง, ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า, ชมรมอนุรักษ์ พุทธศิลป์ไทย, ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ, สมาคมพระเครื่องพระบูชาสุพรรณบุรี, ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม, ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการ, สมาคมพระเครื่องเมืองนครสวรรค์, ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร, ชมรมพระเครื่องอำเภอกระทุ่มแบน, ชมรมพระและนักนิยมสะสมพระทั่วประเทศ, สมาคมนักข่าวพระบูชาพระเครื่องไทย, สื่อและนิตยสารพระเครื่อง และนักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทย ทั่วประเทศวัตถุประสงค์การจัดงาน
​​
เพื่อการอนุรักษ์พุทธศิลปะไทย ส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนทั้งในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
​​
นำรายได้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 สนับสนุนการศึกษาของบุตร-ธิดาข้าราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7
​​
นำรายได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานตำรวจในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 7 ให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและด้านอื่นๆ มากยิ่งขึ้น
​​
นำรายได้ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของตำรวจภูธรภาค 7 การร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆโต๊ะตัดสินรายการพระประกวด รวม 91 โต๊ะตัดสิน รายการพระทั้งหมด 3,361 รายการ อัตราค่าบำรุงรักษาในการส่งพระเข้าประกวด องค์ละ 400 บาท ทุกรายการ

​​รางวัลการประกวด ดังนี้.
​​1. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยม
ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อม เงินรางวัล 50,000 บาท

​​2. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยม
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อม เงินรางวัล 30,000 บาท

​​3. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไป
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อม เงินรางวัล 30,000 บาท

4. รางวัลชนะเลิศพระแต่ละรายการ จะได้รับ หนังสือหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร
​จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และส่งพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ เข้าประกวดตามวัน เวลา ดังกล่าว และสามารถเข้าชมรายละเอียด งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน