X

วัดทุ่งผักกูดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดงานประเพณีแห่ธงสงกรานต์และงานประจำปีวัดทุ่งผักกูดร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่ 4 ของประเทศไทย จากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดทุ่งผักกูด สภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม ร่วมกับวัดทุ่งผักกูด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดงานประเพณีแห่ธงสงกรานต์และงานประจำปีวัดทุ่งผักกูดและร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่ 4 ของประเทศไทย จากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

โดยมีพระครูปฐมศุภกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูด ประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวจิตกวี กระจ่างเมฆ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม นายสมชาติ บัวอิ่ม กำนันตำบลห้วยด้วน นางวิไลพร อริยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นางทิวาพร โชครุ่งเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม นายอนวัช นกดารา ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม นางศิริพร โชคเศรษฐี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดอนพุทรา นายวีระชัย สุขแจ่ม กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม นายสลั่น กองกันยา กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม นางสายฝน ขอนแก่น กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอดอนตูม นายกมลพรรธน์ บ่อแก้ว ผู้นำกลุ่มทอผ้าศรีอุทุมพร กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ทุ่งสีหลง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งตำบลโพรงมะเดื่อ กลุ่มฟ้อนรำตำบลสามกระบือเผือก และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว

​จากการที่รัฐบาลขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ด้านเฟสติวัล และด้านการท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการสร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก ด้วยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่ประเพณี “สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Yea Festival)” ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถือเป็นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดความสนใจ เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีในประเทศไทย ซึ่งเป็น Soft power (Festival) เป็นเทศกาลยอดนิยมเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลที่เกิดจากนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

​ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับวัดทุ่งผักกูด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดงานประเพณีแห่ธงสงกรานต์ และงานประจำปีวัดทุ่งผักกูด เพื่อร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งมีคุณค่าที่สำคัญยิ่งในวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย เห็นควรส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ซึมซับ สืบสาน และรักษาความเป็นไทยให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และให้เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมของตนเองที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน จวบจนถึงปัจจุบันนี้ การจัดงานในครั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ แห่ธงสงกรานต์ รำวงย้อนยุค การแสดงเครือข่ายทางวัฒนธรรม การละเล่นผีลอบ การละเล่นผีนางกวัก (ซึ่งเป็นประเพณีและความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง) อีกทั้งชุมชนทุกหมู่บ้านได้นำธงที่ช่วยกันทำ พร้อมกับพุ่มผ้าป่า แห่มายังวัดทุ่งผักกูด โดยมีรถแห่เปิดเพลงสร้างสีสันให้ลูกหลานในชุมชนบ้านทุ่งผักกูด และชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมกันทำบุญยังวัดบ้านเกิด สร้างความรัก ความศรัทธา และความสามัคคี ทำให้บรรยากาศในงานประเพณีดังกล่าวมีความคึกคัก ด้วยเพราะการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่ากับใหม่ได้อย่างลงตัวอีกด้วย

​สำหรับอำเภอดอนตูมเป็นอำเภอหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม เพราะมีศาสนสถานที่มีความเก่าแก่ เป็นโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และมีพระเถรานุเถระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพศรัทธา เป็น ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน อาทิ หลวงพ่อเต๋ หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม หล่วงพ่อเทศก์ หลวงพ่อวงษ์ หลวงพ่อก่อย วัดทุ่งผักกูด นอกจากนี้ประชาชนในอำเภอดอนตูมมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยังคงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป


 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน