X

มูลนิธิสังคมสุขใจ ผนึกกำลังภาคี เตรียมจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 ชูคอนเซ็ปต์ “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์”

 

 

ตอบโจทย์เทรนด์โลกสายกรีน 26 – 28 ม.ค.นี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม เข้างานฟรี!!

นครปฐม 6 มกราคม 2567 มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล Rxv Wellness Village PTTGC SCGP สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” ร่วมผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบโจทย์เทรนด์โลกสายกรีน ในงานช้อปจุใจ กับ 9 ไฮไลท์สุดปัง ทั้งความรู้ เวิร์คช็อป เครือข่าย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรเครือข่ายทั่วประเทศ กว่า 200 บูธ ตั้งแต่ 26-28 มกราคม 2567 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม เข้างานฟรี!!

นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่มูลนิธิสังคมสุขใจมุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน สามารถขยายเครือข่ายออกไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เชื่อมโยงคนทุกกลุ่มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนทำให้เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และกลายเป็นต้นแบบเกษตรยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนครปฐม ที่กำหนดให้การเกษตรเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ มีการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเชิงรุก ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ในเรื่องอาหาร แต่ยังเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวยั่งยืนหลากหลายรูปแบบ เช่น ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ทางจังหวัดจึงยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีการจัดงานสังคม สุขใจอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่า ทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน จะได้รับแรง บันดาลใจใหม่ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 9 กล่าวว่า งานสังคมสุขใจ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เป็นงานที่มีการรวมตัวของคนขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ทั้งห่วงโซ่มากที่สุด ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย ที่จะได้มาเจอกันปีละครั้ง เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย การตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงพันธมิตรใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะเกษตรกรต้นน้ำ ขณะที่ผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้ผลิตที่หลากหลาย ส่วนผู้บริโภคก็จะได้มาเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีจากเกษตรกรตัวจริงที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในงานยังมีความรู้ดีๆ มากมายให้เลือกช้อป ทั้งรูปแบบของงานวิจัย เวทีเสวนาหัวข้อต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงนิทรรศการ เรียกว่างานเดียวช้อปได้ครบครัน

“งานสังคมสุขใจครั้งนี้ เราออกแบบกิจกรรมต่างๆ ให้ตอบโจทย์ Sustainability หรือความยั่งยืน และได้ร่วมผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ การกินอยู่แบบวิถีอินทรีย์ ที่ทุกคนจะเห็นความเชื่อมโยงของสังคมอินทรีย์ สังคมแห่ง ความเกื้อกูล อันเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและมีคุณค่า ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารไทย และสมุนไพรไทย ที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาและความเป็นไทย อีกทั้งการสนับสนุน BCG Economy ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย และกระแสโลก ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม” นายอรุษ กล่าว

โดยในงานพบกับ 9 กิจกรรมไฮไลท์สุดปัง!! ได้แก่
1. ช้อปจุใจ สินค้าเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล เครือข่ายเซ็นทรัลทำ เครือข่าย ส.ป.ก. และกลุ่มเกษตรกร จากทั่วประเทศกว่า 200 บูธ ครอบคลุมสินค้า ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารปรุงสด สินค้าแปรรูป งาน Art & Craft เก๋ๆ มากมาย
2. เวิร์คช็อปความรู้น่าสนใจหมุนเวียนกันมาให้สนุกทุกวัน เช่น การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ การทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร การทำเส้นบุก การทำเครื่องดื่มแห่งกายะ สาธิตการทำขนมอินทนิล การทำน้ำอ้อยแฟนซี เป็นต้น
3. Kids zone โซนสนุกของวัยซน กับกิจกรรม DIY ถุงผ้าจากสีธรรมชาติ อโรม่าออย ยาดมสมุนไพร ตะลุยแปลงนา เรียนรู้วิถีชาวนาไทย ดำนา สีข้าว ฝัดข้าว
4. เปิดประสบการณ์รักษ์โลกกับ ลุงรีย์ “อังเคิลรีย์แก๊ง” กับกิจกรรม โอมากาเสะเห็ด × สังคมสุขใจ เมนูเด็ดจากเห็ดมิลกี้ การเลี้ยง ไส้เดือนและหนอนแมลงวันลาย และ Rethink & Upcycling พลาสติก (**เฉพาะ ศุกร์ 26 มกราคม 2567 วันเดียวเท่านั้น)
5. Business Matching โครงการ Farm to Functions Plus ร่วมกับ TCEB เปิดพื้นที่จับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ ซื้อสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร กว่า 30 ราย
6. Zero Food Waste ถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตการจัดการขยะอาหาร ด้วยนวัตกรรมเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง

7. คลินิกเกษตรครบวงจร ให้คำปรึกษาฟรี โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. นิทรรศการตามเทรนด์ เช่น Amazing Organic ท่องเที่ยววิถีออร์แกนิก ของดีไม่ต้องพ’ยาม แนะนำแหล่งเที่ยววิถีชีวิต แหล่งเที่ยวคาร์บอนต่ำ กับ ททท. และ TEATA และเวทีเสวนาความรู้มิติต่างๆ จากคนต้นแบบวงการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรกูรูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
9. สนุกกับกิจกรรม TOCA Earth Points Promotions สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรักษ์โลกอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลากหลายกิจกรรม เช่น โครงการ “วน” เปิดบูธรับบริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกยืด เพื่อนำกลับมารีไซเคิล และโครงการร้านปันกัน ของมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่ชวนทุกคนร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้เด็กๆ ด้วยการอุดหนุนสินค้ามือสอง อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตบแต่ง งานแฮนด์เมด และงาน Art & Craft ต่างๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน เรียกว่า งานเดียวช้อปได้ครบครัน นอกจากสินค้าดีๆ มากมาย หลากหลาย ให้ซื้อหา ยังมีความรู้ มีเครือข่าย มีพันธมิตรทางธุรกิจ จัดมารวมไว้ให้ช้อปแบบจุใจ อีกทั้ง พื้นที่จัดงานร่มรื่น ใกล้ชิดธรรมชาติ โอบล้อมด้วยต้นไม้สีเขียวเย็นตา มีจุดถ่ายรูปสวยๆ ให้เช็คอิน และฟินกับ มุมผ่อนคลาย ทั้ง ตอกเส้น และ นวดเท้า เป็นต้น

ต้องห้ามพลาด!! งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อมูลการเดินทางสอบถามได้ที่โทร 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมที่ Facebook/งานสังคมสุขใจสวนสามพราน https://www.facebook.com/SangkomSookjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน