X

นครปฐม“ เทคโนโลยีนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ไปกับเกษตรกรรุ่นใหม่

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของนายรัฐพล สุขัมศรี เกษตรกรรุ่นใหม่ YOUNG SMART FARMER จังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นายรัฐพล สุขัมศรี เกษตรกรรุ่นใหม่ YOUNG SMART FARMER จังหวัดนครปฐม ที่ปรับเปลี่ยนจากพนักงานเอกชนมาทำอาชีพเกษตรกร โดยมีจุดเด่น ในการนำเทคโนโลยี มาใช้พัฒนากระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็น ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะไม้ใบ ส่งจำหนายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การโรงเรือน EVAP ระบบปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้คงที่ สามารถป้องกันแมลง และสามารถควบคุมเรื่องความชื้น ให้เหมาะกับการทำการเกษตร และการปลูกผักสลัดยกแคร่ ลดการใช้พื้นที่ และสามารถจัดการได้ง่าย ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ กระบวนการทำงาน สร้างรายได้ได้ทุกช่องทาง พร้อมต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จนนับว่าประสบความสำเร็จในการเลือกอาชีพเกษตรกร

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน