X

นครปฐม ”เมืองดนตรี”

จังหวัดนครปฐม เปิดงานนครปฐมเมืองดนตรี ตามโครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์ด้านการแปรรูปด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมการขับเคลื่อนเมืองนครปฐมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาดนตรี

วันที่ 22 กันยายน 2566 ที่บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานนครปฐมเมืองดนตรี ตามโครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีอัตลักษณ์ด้านการแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม การขับเคลื่อนเมืองนครปฐมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาดนตรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -23 กันยายน 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนนักศึกษา และประชาชนร่วมรับชมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาค หรือชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยังยืนของชุมชนเมือง โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน ตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่น ผสานกับ ความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกภาคส่วนของเมือง เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สร้างสมดุลย์การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ในขณะเดียวกันก็ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็นเจ็ดสาขาได้แก่ 1.ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน 2.ด้านการออกแบบ 3. ภาพยนตร์ 4.อาหาร 5. วรรณกรรม 6. มีเดียอาร์ต และ 7. ดนตรี ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ประกอบด้วยสมาชิก 180 เมือง ใน 72 ประเทศ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงดนตรีจากวงแชมเบอร์มิวสิค จากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงเพลงไทยเดิม 2 เพลง , วงดนตรีไทย (วงมโหรี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงโหฬีโบราณประกอบการขับร้อง เพลงบุหลันเลื่อนลอยฟ้าพร้อมกับการแสดง performance art, and live animation , วงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรเลงเพลงพร้อมกับการวาดภาพแนว abstract , การแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ประกอบการขับร้อง เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน และเพลงเขมรไทรโยค, การแสดงมโหรีเครื่องใหญ่ประกอบการขับร้อง เพลงแสนคำนึงเถา เพลงโสมส่องแสงแถว จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และการแสดงดนตรีแจ๊สจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานจอดรถร้านค้าภาคกลางคืนองค์พระปฐมเจดีย์ ตั้งแต่เวลา 18:00 -21:00 น. ชมการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย , การแสดงพื้นบ้าน โดยศิลปินแห่งชาติ แม่สีนวล ขำอาจ และคณะ


 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน