กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมอบรางวัลสายสืบปฐมวัย เสริมจิตสำนึกอนุรักษ์ในเด็ก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 ที่ผ่านมา

โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย มีแนวคิดสำคัญของโครงการ คือ มุ่งหวังให้เด็กอายุระหว่าง 3-7 ปี ได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมตามช่วงวัย ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสังคม ที่เด็ก และเยาวชนทำแล้วรู้สึกมีความสุข สนุกสนาน และไม่ใช่ “การแข่งขัน” เพื่อชิงเงินรางวัล

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และจิตสำนึกอนุรักษ์ให้กับเด็ก ๆ มีการจัดแสดงผลงานของเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำเสนอ ชื่นชมผลงานที่ได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์ขึ้น, การแสดงจากเด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ ในชุดการแสดง การผจญภัยในโรงเรียนจุดแสดงนิทรรศการกระบวนการคิด และการดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์ 4 ขั้นตอนความท้าท้าย ได้แก่ การค้นหา, การสำรวจ, การอนุรักษ์ และการแบ่งปัน

รวมถึงฐานกิจกรรมทั้ง 5เพื่อสร้างความเข้าใจ รับรู้ความสำคัญของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

ฐานที่ 1 ใช้จินตนาการเล่าเรื่องราวผลงานของตนเองผ่านการระบายสี

ฐานที่ 2 พัฒนาไหวพริบ ความคล่องแคล่ว และเกิดความสามัคคี

ฐานที่ 3 ฝึกสมาธิ ทักษะประสาทสัมผัสด้านการมอง การฟัง และการจดจำ

ฐานที่ 4 การใช้ประสาทสัมผัสแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

และ ฐานที่ 5 การใช้จินตนาการ บวกกับทักษะในการฟัง

สำหรับ กิจกรรมไฮไลท์คือการมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ และพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการเพื่อความภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลในการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ปณิดดา เกษมจันทโชติ

ปณิดดา เกษมจันทโชติ

จบการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ฝึกงานที่หนังสือพิมพ์จุดประกาย/เสาร์สวัสดี (กรุงเทพธุรกิจ) และอมรินทร์ทีวี มีความสนใจด้านศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ