ยึดสุรา-ยาสูบและของผิดกฎหมายสรรพสามิต ปี61 ปรับรวม 5.27 ล้านบาท

นางสดศรี พงศ์อุทัย

กรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน–4 ตุลาคม 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 343 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.27 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ

พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 343 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.27 ล้านบาท โดยแยกเป็น

– สุรา จำนวน 207 คดี  คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.62 ล้านบาท
– ยาสูบ จำนวน 77 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.69 ล้านบาท
– ไพ่ จำนวน 16 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.13 ล้านบาท
– น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 11 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.32 ล้านบาท
– น้ำหอม จำนวน 2 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.01 ล้านบาท
– รถจักรยานยนต์ จำนวน 23 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.33 ล้านบาท
– สินค้าอื่น ๆ จำนวน 7 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 1.17 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 511.780 ลิตร ยาสูบ จำนวน 4,051 ซอง  ไพ่ จำนวน 548 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 22,515 ลิตร น้ำหอม จำนวน 82 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น