กทม. ลงนาม MOU ด้านท่องเที่ยวและการศึกษากับเมือง พี่-น้อง

กรุงเทพฯ ต้อนรับอบอุ่นผู้แทนเมืองพี่เมืองน้องพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจเฉพาะด้าน ในงาน Sister Cities Week 2019

(28 มิ.ย. 62) เวลา 15.30 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้องในงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี 2562 ณ กรุงเทพมหานคร (Sister Cities Week 2019) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้แทนเมืองพี่เมืองน้อง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองแตกู สาธารณรัฐเกาหลี และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเฉพาะทางด้านการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ต่อมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนเมืองต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีเปิดการแสดงโครงการสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนจากเมืองพี่เมืองน้อง ณ ห้องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น