กทม. เตรียมรับฟังความเห็นปรับผังเมืองฉบับใหม่ 24 พ.ค.นี้

กทม.เตรียมเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับผังเมือง 24 พ.ค. นี้ พร้อมพงษ์ , พระราม 9 ปรับเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ขยายเขตที่อยู่หนาแน่น มีโอกาสคอนโดผุดเพิ่มทั่วกรุง

กรุงเทพมหานคร เปิดรับฟังความคิดเห็น การวางและจัดทำผังเมืองรวม คาดการณ์ว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. 2563 โดย นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยจะปิดประกาศแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ซึ่งกรุงเทพมหานคร เดิมมีผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้มีการปรับปรุงผังอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเมืองในขณะนั้นและเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ที่ประกาศใช้บังคับในปัจจุบัน เป็นผังปรับปรุงครั้งที่ 3 ประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

ขณะที่ในร่างผังเมืองฉบับใหม่ มีการปรับเขตที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นออกไปในเขตรอบนอกใจกลางกรุงเทพฯมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ช่วงถนนลาดพร้าว , วังทองหลาง และ สวนหลวง จากสีเหลืองที่เป็นเขตที่ดินหนาแน่นน้อยจะถูกเปลี่ยนเป็นเขตที่ดินหนาแน่นปานกลาง และพื้นที่ย่านพร้อมพงษ์ และ พระราม 9 จะถูกเปลี่ยนเป็น เขตที่ดินที่ใช้เชิงพาณิช รวมถึงช่วงรัชโยธิน และ ภาษีเจริญ จะถูกเปลี่ยนเป็นเขตที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ซึ่งเมื่อมีการปรับผังเมืองใหม่

ซึ่งเมื่อมีการปรับผังแล้ว จะทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่คอนโดสูงจะถูกสร้างขึ้น และ ราคาที่ดินก็จะมีราคาที่สูงขึ้นด้วย เพราะจะมีข้อกฏหมายบางอย่างบังคับไว้ เช่น หากเป็นเป็นชุมชนหนาแน่น ก็จะสามารถสร้างบ้านได้ทุกประเภทที่มีขนาดไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร, สร้างสำนักงานขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร, สร้างสถานบริการ ได้ แต่ห้ามสร้างตลาดที่มีขนาดเกิน 5,000 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานคร จะจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556(ฉบับปัจจุบัน)

 

ร่างแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ….

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น