ปธ.กกต. ตรวจหน่วยเลือก ยโสธร ก่อนเลือกตั้งใหม่!

(21 เม.ย. 62)เวลา 07.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (ศาลาประชาคมบ้านหนองตุ) หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีผู้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ จำนวน 436 คน

จากกรณีการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ของหน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้านหนองตุ หมู่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ยโสธร ผลปรากฏว่ายอดผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป โดยมียอดผู้มาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 จำนวน 288 คน แต่จำนวนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในหีบบัตร มี 287 บัตร หาย 1 บัตร ทาง กกต.กลาง จึงมีประกาศให้เลือกตั้งใหม่สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ในวันที่นี้

นายอิทธิพรระบุว่า การเตรียมการวัดนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการเลือกตั้งซ่อมทั้ง 6 หน่วยวันนี้เตรียมการและได้หาทางแก้ไขรับมือกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และการเลือกตั้งทุกครั้งได้นำบทเรียนครั้งก่อนๆมาเตรียมแผนรองรับ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย โดยไม่ได้หนักใจกับการจัดการเลือกตั้งใน 6 หน่วยเลือกตั้งในวันนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยโสธร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น