X

สภาอุตฯ จัดเสวนา หวังแก้ไขปัญหาขยะ โดยการนำไปผลิตไฟฟ้า เชื่อหากจัดการดีจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานเสวนา”การจัดการขยะ สู่ทรัพยากรล้ำค่า” เพื่อจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน แต่ก็ขอให้ประชาชนก็ต้องช่วยคัดแยกขยะก่อนทิ้งและหน่วยงานที่จัดเก็บขยะต้องมีการจัดการอย่างมีระบบ เพราะขยะบางประเภทก็ไม่สามารถเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องราชาเทวะ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมี ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม , นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) และนายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัด อบต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ร่วมพูดคุย

โดย ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยะวงศ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า ปัญหาส่วนหนึ่งของการจัดการขยะของประเทศไทยควรเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน      จากการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ 13 หมูป่า ทำให้มีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมากว่า 20 ตัน ซึ่งการฝังกลบในบางแห่งที่มีการจัดเก็บที่ไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องกลิ่นเน่าเหม็นและปัญหาไฟไหม้โรงทิ้งขยะ

ด้าน ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม เชื่อว่า ที่แพรกษาเพียงที่เดียวมีปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า 4,000 ตัน/วัน และปริมาณขยะทั่วทั้งประเทศไม่ต่ำกว่าวันละ 60,000 ตัน/วัน ซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถจัดการปริมาณขยะไปอย่างน้อยร้อยละ 70 ก็จะสามารถช่วยเหลือปัญหาขยะในปัจจุบัน ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการที่ดีจะทำให้ปัญหาขยะดังกล่าวบายปลายจนไม่สามารถแก้ได้

ปัจจุบันภาคพลังงานทดแทนมีเพียง ร้อยละ 14 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งภาครัฐสามารถผลักดันให้ไปถึง ร้อยละ 30 ได้ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงาน 10 เมกะวัตต์ ใช้ขยะเพียง 500 ตัน/วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณขยะจากทั่วทั้งประเทศและยังเหลือขยะอีกมหาศาลที่ยังไม่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้

ดร.เจนวิทย์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ถ้าประชาชนแยกขยะต่างๆ และจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คัดแยกถุงพลาสติกใส่ของจากร้านสะดวกซื้อ ก็จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และถ้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บขยะและรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ครัวเรือนมีความสุขที่จะอาศัยใกล้โรงจัดการขยะ เพราะส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ ชาวบ้านไม่อยากให้โรงงานขยะอยู่ใกล้บ้านของตัวเอง เชื่อว่า ถ้ามีระบบการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การบำบัดกลิ่น และคัดแยกขยะ นอกจากจะลดมลพิษด้านกลิ่นแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากขยะได้อีกด้วย

นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ระบุว่า ถ้าหากคำนวณตามค่าเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัม/วัน/คน ทั้งประเทศไทยเมื่อรวมนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว ประมาณ 80 ล้านคน จะมีขยะประมาณ 90,000 ตัน/วัน แต่ทำไมตัวเลขของรัฐบาลถึงน้อยกว่านั้น ? ส่วนต่างเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากการทิ้งนอกระบบ เช่น การทิ้งลงแม่น้ำ ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 192 ประเทศ ที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุด และกว่า    ร้อยละ 90 ของประเทศไทยถูกทิ้งโดยการฝังกลบ ซึ่งไม่มีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและอันตรายต่อชีวิตประชาชน

ขณะที่การเผาขยะจะมีประโยชน์ต้องมีโรงไฟฟ้า เพราะโรงไฟฟ้าจะมีมาตรฐานการบำบัดกลิ่นที่ดีและเผาอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่ขยะอะไรก็ได้ที่จะนำมาเผา แต่ต้องแยกขยะที่นำมาเผา เช่น ขยะจากอาหารไม่สามารถนำมาเผาเป็นไฟฟ้าได้ก็ต้องมีการจัดการ ผู้ประกอบการจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านว่า ถ้ามีโรงงานและที่ทิ้งขยะใกล้บ้านจะไม่สร้างอันตรายให้แก่ชาวบ้าน

ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการออกกฎหมายในการให้สิทธิพิเศษกับผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้บ่อทิ้งขยะ เช่น การลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา แต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนในพื้นที่

ขณะที่ในตำบลแพรกษาใหม่ มีการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะชุมชน (อาร์ดีเอฟ)เพิ่มเติม บนเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 300 ไร่ ซึ่งนับเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ และนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะมาผลิตไฟฟ้า

นายคณพศ ยังกล่าวต่ออีกว่า โรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการทำสัญญากับภาครัฐในส่วนของการทำโรงไฟฟ้าและการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล ซึ่งการทำโรงไฟฟ้าจะต้องทำตามข้อกำหนดต่างๆรวมถึงมีการทำประชาพิจารณ์กับประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้า แต่ในส่วนการกำจัดขยะยังคงเป็นสัญญาเดิมกับ อบต.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ

ผู้ประกาศข่าว รายการ 77 ข่าวเด็ด ช่อง FIVE Channel HD / ผู้สื่อข่าว การเมืองและสังคม เว็บไซต์ 77ข่าวเด็ด และผู้สื่อข่าวออนไลน์ BrickinfoTV.com