หอยนางรมบ้านแหลมเปิดจับปีละครั้ง อีกหนึ่งของดีเมืองตรัง

ตรัง เทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลมปี 2561 เปิดให้จับกินปีละครั้ง  ชาวบ้านนำหอยนางรมสดจากทะเล  อยู่ในเขตอนุรักษ์ของชาวชุมชนบ้านแหลมเนื้อที่ 200 ไร่ หอยตัวใหญ่  จำหน่ายในงานเกือบ 7,000 ตัว ขายกันในราคาตัวละ 5-20 บาท

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. งานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลมประจำปี 2561 เริ่มแล้ว ที่โรงเรียนบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ภายในงานมีการนำหอยนางรมสดจากทะเล และอยู่ในเขตอนุรักษ์ของชาวชุมชนบ้านแหลมเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งเป็นหอยขนาดใหญ่ อายุตั้งแต่ 10-12 เดือน จำหน่าย ในงาน เกือบ 7,000 ตัว ซึ่งมีราคา ตั้งแต่ตัวละ 10-15-20 บาท นับว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดในจังหวัดตรัง ตัวใหญ่สุดราคาตัวละ 20 บาท ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก จนชาวบ้านแกะหอยนางรมขายแทบไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าเนื่องจาก 1 ปีจะมีหอยนางรมในเขตอนุรักษ์ของชาวชุมชน

บ้านแหลม ให้กินเพียงแค่หนึ่งครั้ง คือในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือเฉพาะในช่วงงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมเท่านั้น ส่วนช่วงอื่นๆ จะเป็นหอยนางรมที่ชาวบ้านงมหากันนอกเขตอนุรักษ์ หรือเป็นหอยที่เลี้ยงในกระชัง ทางนี้ เพื่อให้หอยนางรมมีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ในหนึ่งที่เหมาะสม ป้องกันการจับหอยที่ยังไม่มีขนาดขึ้นมาขาย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์หอยนางรมของชุมชนบ้านแหลมให้มีมากที่สุดเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ทำให้มีหอยนางรมตัวใหญ่ให้จับขายเพื่อนำเงินเข้ากลุ่ม

สำหรับในงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรม นอกจากจะมีการจำหน่ายหอยนางรมสดจากทะเลแล้ว ยังมีการแสดงสินค้าพื้นเมือง การละเล่นของนักเรียนและชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่มีคุณภาพแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ ในการจัดงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม ปีนี้ได้ผลกำไร เข้ากลุ่มประมาณ 30,000 บาท เพื่อให้ชาวบ้าน สามารถสร้างรายได้และต่อยอดการเลี้ยงหอยนางรมสู่อนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายมะเสน เตะเส็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอนุรักษ์หอยนางรมบ้านแหลม ปี 2561 เป้นครั้งที่ 12 มีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการแสดงของเด็กนักเรียน แม่บ้าน มีการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมคนในชุมชนให้มีรายได้ การจำหน่ายอาหารทะเลทุกอย่าง ซึ่งการอนุรักษ์หอยนางรม อนุรักษ์ไว้เพื่อชาวบ้าน โดยให้ชาวบ้านไปจับมากิน 2 วัน และใช้เครื่องทุ่นแรงอีก 3 วัน เงินที่ได้จากการจำหน่ายหอยนางรมจะเข้าหมู่บ้าน โดยจะมีราคาตั้งแต่ 10 บาท 15 บาท 20 บาท ซึ่งหากซื้อจากพ่อค้าคนกลางขนาดใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่ตัวละ 30 บาท แต่ของหมู่บ้านตัวใหญ่ที่สุดอยู่ที่ราคา 20 บาท ทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานแห่ซื้อกันจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปีนี้มีหอยนางรมมากว่า 6,000 ตัว จับปีละครั้ง รายได้จากขายหอยนางรมหักค่าใช้จ่ายแล้วน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 – 30,000 บาท

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน