ตลาดปลาเค็มกางมุ้งสดใส ราคาสูงถึงกก. 300 บาท

ตรัง : ตลาดปลาเค็มกางมุ้งสดใส แม้สภาวะเศรษฐกิจชะงัก ตามพิษราคายางพาราตกต่ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุ้งสิเกา จังหวัดตรัง เร่งทำปลาเค็มให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

นางสาวศิริธร เทศชุม ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุ้งสิเกา ตั้งอยู่เลขที่ 69/1 หมู่1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตลาดปลาเค็มยังสดใสขายดี แม้ราคายางพาราตกต่ำก็ตาม เพราะทางกลุ่มผลิตปลาเค็มคุณภาพสูง หลายขนาด หลายราคา และหลายชนิดปลา เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อไปบริโภคได้ตามความต้องการ

กลุ่มอาชีพปลาเค็มกางมุ้งบ่อหิน” มีสมาชิกจำนวน 15 คน โดยมีนางศิริวรรณ ชูเสียงแจ้ว เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งกลุ่มและได้รับการเลือกให้เป็น 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า OTOP ของตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และได้รับการรับรอง OTOP 5 ดาว ที่สำคัญเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาเค็มให้กับกลุ่มต่างๆได้มาเรียนรู้

จุดเริ่มต้นของการทำปลาเค็มกางมุ้ง เดิมคนในชุมชนประกอบอาชีพรับซื้อปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเพื่อไปขายตามตลาดนัด ต่อมา ชาวบ้านเริ่มมีการนำปลาสดมาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว ปลาเค็มออกวางขาย ซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างงาม จึงเกิดรวมกลุ่มกันทำปลาเค็ม เพราะว่ามีราคาขายที่สูงกว่าปลาสด สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยเริ่มทำแบบจริงจังตั้งแต่ปี 2542เป็นต้นมา

ปลาที่นำมาทำปลาเค็มกางมุ้งจะเป็นปลาสีเสียด ปลาอินทรี ปลาตาโต ปลากุเลา ปลาไส้ตัน โดยการรับซื้อปลาสดมาจากชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งในจังหวัดตรัง สตูล กระบี่ ขั้นตอนของการทำปลาเค็มกางมุ้ง มีวิธีการดังนี้ สูตรการหมักปลาใช้ปลาสด 10 กิโลกรัม ต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ขั้นตอนแรก ล้างปลาสดให้สะอาด ปลาเล็กตัดหัวออก ควักเอาไส้พุงปลาออก แล้วนำไปล้างอีกครั้ง ก่อนที่จะกรีดเนื้อปลาเป็นแนวยาวตามลำตัว เพื่อให้สามารถคลุกกับเกลือได้เข้ากันดี ต่อด้วยการนำหมักไว้ในถังน้ำแข็งขนาดใหญ่ ประมาณ 1-2 วัน ก่อนที่จะนำออกล้างน้ำเปล่า 2-3 น้ำ แล้วนำไปตากแดดในมุ้ง หรือที่เรียกว่า โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ลักษณะกึ่งโดม สามารถตากปลาได้ 300-400 กิโลกรัม ป้องกันไม่ให้แมลงวันตอมได้เป็นอย่างดี  

ปลาเค็มกางมุ้ง มีจำหน่ายอยู่หลากหลาย ทั้งที่ทำการกลุ่ม ตลาดนัด งานเทศกาลต่างๆ ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นภายในจังหวัดและต่างจังหวัดโดยปลาเค็มที่เป็นเนื้อล้วน จะขายในราคา กิโลกรัมละ 300 บาท ส่วนปลาเค็มที่มีก้างติดเนื้อ จะขายในราคา กิโลกรัมละ 220 บาท ส่วนปลาตัวเล็กขายในราคากิโลกรัมละ 120-150 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทกันเลยทีเดียว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น