ผู้ว่าฯ ตรัง เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตรังร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะ

เหล่ากาชาดตรัง, ผู้ว่าฯตรัง, บริจาคอวัยวะและดวงตา,เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง,

ผู้ว่าฯ ตรัง เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตรังร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพราะการบริจาคดวงตา และอวัยวะ เป็นการทำบุญอันสูงสุด ซึ่งเป็นการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจากการได้รับ ดวงตาและอวัยวะของท่าน

ผู้ว่าฯ ตรัง วันนี้ 15 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการรอบรู้เรื่องการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย พร้อมวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์รับบริจาคดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดยจัดขึ้น ณ  กศน.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ กล่าว่า สำหรับการฝึกการอบรมโครงการรอบรู้เรื่องการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ จังหวัดตรัง  ประจำปี ๒๕๖๒ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในวันที่จะจัดหาผู้ช่วยปฏิบัติงาน และพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาและอวัยวะ

ได้มีการแพร่หลายไปในชุมชนต่างๆ และมีผู้มาสมัครบราคดวงตาและอวัยวะเพิ่มมากขึ้น  การอบรมวันนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอละ ๔ คน รวม ๔๐ คน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์รับบริจาคดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตรัง ร่วมบริจาค ดวงตา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพราะการบริจาคดวงตา และอวัยวะ เป็นการทำบุญอันสูงสุด ซึ่งเป็นการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจากการได้รับ ดวงตาและอวัยวะของท่าน โดยดวงตาและอวัยวะของท่านที่บริจาคจะถูกจัดเก็บหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้ว

ซึ่งท่านสามารถติดต่อเพื่อบริจาคดวงตา และอวัยวะของท่านได้ที่สำนักงานสาธารณสุข เหล่าการชาด โรงพยาบาล และอาสาสมัครรับบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกอำเภอ  ซึ่งวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่จะช่วยกันปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น