จังหวัดตรัง ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดตรัง, พิธีพลีกรรมตักน้ำ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,แม่น้ำตรัง, วัดประสิทธิชัย,

จังหวัดตรัง ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบริเวณหน้าท่าน้ำวัดประสิทธิชัย ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ร่องน้ำลึกของแม่น้ำตรัง บริเวณหน้าท่าน้ำวัดประสิทธิชัย หรือวัดท่าจีน ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๑.๕๒ น. พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จังหวัดตรัง, พิธีพลีกรรมตักน้ำ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,แม่น้ำตรัง, วัดประสิทธิชัย,
จังหวัดตรัง ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบริเวณหน้าท่าน้ำวัดประสิทธิชัย ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้จังหวัดตรังเคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มาแล้ว

นายลือชัยเจริญ เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้นำข้าราชการจากส่วนราชการต่างของจังหวัด  แต่งกายด้วยชุดปกติขาว พร้อมด้วยพ่อค้า ประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลือง และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธีฯ พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดกรวยกระทงดอกไม้

ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ได้เข้ายังจุดประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชา จากนั้น พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง บูชาเทพยดา เทพารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ จากนั้นได้เชิญขันสาครเข้าประจำจุดที่กำหนด เมื่อได้เวลาตามฤกษ์

จึงเริ่มต้นตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร ด้วยที่ตักน้ำ จำนวน ๑๔ ครั้ง จนได้ ๘๐ % ของความจุขันน้ำสาคร เจ้าหน้าที่ทำการปิดฝาขันน้ำสาคร แล้วห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นขาว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญขันน้ำสาคร พร้อมที่ตักน้ำไปยังรถขบวน เคลื่อนไปยังพระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง

ขบวนรถเชิญขันสาครออกจากวัดประสิทธิชัย  เคลื่อนมาตามถนนตรัง-สิเกา  ไปตามเส้นทางเข้าไปยังเขตเทศบาลนครตรัง  ผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์  ก่อนจะเข้าไปยังวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เพื่อนำขันน้ำสาครวางไว้หน้าพระประธานในพระอุโบสถ รอประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตรัง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น