X
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, โรงพยาบาลหาดสำราญ,

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

()

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรังวันนี้ (16 มกราคม 2562) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล ว่า โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 1 ใน 10 แห่งทั่วประเทศ ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของรัชกาลที่ 9 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น 100 คน พัฒนาศักยภาพตามแนวทาง “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, โรงพยาบาลหาดสำราญ,
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ณ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  เน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีทีมหมอครอบครัวให้การดูแลประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน และในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้รับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเข้าอยู่ในความดูแล ปัจจุบันให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยรวมเฉลี่ยวันละ 165 คน อัตราการครองเตียงนอนผู้ป่วยใน ร้อยละ60 โรคที่พบบ่อย 3 อันดับแรกของผู้ป่วยนอกคือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไข้หวัด


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดตรัง ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น ได้รับพระราชทานนามอาคาร และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทรงเปิดโครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการและเชิญพระสาทิสลักษณ์พระองค์ท่านประดับป้ายโครงการดังกล่าว เพื่อสืบสานและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในพระปรีชาสามารถด้านโภชนาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาพื้นที่สังคมไทย ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย


และทรงเปิด “อาคาร 100 ปี สธ.” อาคารศูนย์บริการสุขภาพ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น “อาคาร 100 ปี สธ.” ในโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยให้บริการคลินิกทันกรรม คลินิกตรวจรักษาโรค คลินิกแพทย์แผนไทย “ชวาเวช” บริการด้านความงามและสปา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การบำบัดโรค เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของวิทยาลัย

ภาพ-ข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน