X
ผู้ว่าฯ ตรัง, จวนผู้ว่าตรัง, ตรังงานวันเด็ก,วันเด็กแห่งชาติตรัง,

ผู้ว่าฯ ตรัง แต่งชุดนักเรียน เปิดจวนจัดงานวันเด็กสุดสนุกสนาน

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดจวนจัดงานวันเด็กเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

ผู้ว่าฯ ตรัง แต่งชุดนักเรียน เปิดจวนจัดงานวันเด็กสุดสนุกสนาน : นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเอาใจเด็กๆท่านผู้ว่าฯได้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน สร้่างสีสรร ให้กับงานเป็นอย่างมาก

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศการพัฒนาศักยภาพจึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกลัวที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณประกอบดับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้อำนวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และ มอบเกียรติบัตรแก่เด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดตรัง จำนวน 10 คน ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน