X
เด็กดี อเวนเจอร์, คำขวัญวันเด็ก, cover บักจีเหลิน, คำขวัญวันเด็ก2562,โรงเรียนคลองภาษี,สารวันเด็ก,

เด็กดี อเวนเจอร์ คำขวัญวันเด็ก 2019 cover บักจีเหลิน

สารวันเด็กของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 นั้นมีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ

เด็กดี อเวนเจอร์ คำขวัญวันเด็ก 2019 cover บักจีเหลิน : การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล  พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

ครูแว่นดำ หรือ นายชาตรี บุญมี ครูภาษาไทยผู้พิการทางการมองเห็น (สายตาเลือนราง)  และทีมงานครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จึงมีแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงความหมายและแนวทางการปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็กโดยเฉพาะในเรื่องจิตอาสาซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อที่จะสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง จึงได้นำเนื้อหาของคำขวัญวันเด็กมาแต่งเป็นเพลง “เด็กดี อเวนเจอร์” โดยใช้ทำนองเพลง “บักจีเหลิน” ของศิลปิน จีเหลิน สายหมอบ ที่มีทำนองสนุกสนานและกำลังโด่งดังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและเยาวชนในตอนนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ร้องตาม ทำความเข้าใจ และนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น

สำหรับนักร้องนำเป็นเด็กที่มีจิตอาสาได้สมัครเข้ามาช่วยขับร้องเพราะมีความตั้งใจอยากจะทำประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ น้องเปรม เด็กชายสิรภพ ชมช่วยธานี ชั้น ป. 5 และ น้องปลื้มเด็กชายปวรุตม์ ชมช่วยธานี ชั้น ป.3 จากโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา และมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนในอำเภอกันตังร่วมแสดงในเอ็มวีอย่างสนุกสนาน

ครูแว่นดำและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพลง “เด็กดี อเวนเจอร์” จะทำให้เด็ก ๆ มีกำลังใจในการทำความดีด้วยจิตอาสาอย่างมีความสุข และอยากฝากถึงเด็ก ๆ ทุกคนให้เป็นเด็กดีมีน้ำใจและช่วยเหลือใคร ๆ ด้วยจิตอาสา ถ้าเด็กในวันนี้มีศรัทธา อนาคตของประเทศชาติเบื้องหน้าย่อมงดงามและยั่งยืน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน