X
7 วันอันตราย,รถชนตรัง,สงกรานต์,ตรัง ผู้ว่าฯแถลง,

ตรัง ผู้ว่าฯแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตรัง ผู้ว่าฯแถลง ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง  สถิติสะสมรวม 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567)  เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 52 ครั้งผู้บาดเจ็บ จำนวน 56 คน ผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ทั้งนี้พบว่าผู้เสียชีวิตบางรายนั้นขับขี่โดยไม่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ตรัง ผู้ว่าฯแถลง วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง  นายทรงกลด  สว่างวงศ์  ผู้ว่าราชการการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดตรัง และการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ (ผ่านระบบ : Video Conference) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามที่จังหวัดตรังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 3 เมษายน 2567 และดำเนินการในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2567 ภายใต้หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

และเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะ “ดื่มไม่ขับ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567จังหวัดตรัง โดยจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาล บัดนี้การดำเนินการช่วงคาบคุมเข้มข้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดตรัง ดังนี้ สถิติสะสมรวม 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567)  เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 52 ครั้งผู้บาดเจ็บ จำนวน 56 คน ผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย อำเภอที่มีผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย อำเภอปะเหลียน 2 ราย อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา อำเภอละ 1 ราย  โดยจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดตรัง จะได้ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรังต่อไป  ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบเงินสินไหมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบจากรถ  ให้กับครอบครัวของเด็กชาย อายุ 14 ปี ที่เสียชีวิตจากการขับรถยนต์กระบะชนกับรถบรรทุก 6 ล้อ ที่อำเภอปะเหลียน และข้อมูลจาก บริษัท กลาง พบว่าผู้เสียชีวิตอีก 3 รายนั้นขับขี่โดยไม่ทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน